"WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Go down

"WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Maksis on Trešdiena 22 Marts 2017, 14:31

“WA 3D Dobele”
Nolikums

1.Mērķis un uzdevumi
Noskaidrot “WA 3D Dobele” 2017. gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un rekordrezultātus un popularizēt loka šaušanas sporta veidu Dobeles apriņķī un Latvijā, kā arī dot iespēju sacensties ar citu valstu loka šāvējiem.

2.Vispārējie noteikumi
Sacensības notiks pēc pietuvinātiem WA* 3D noteikumiem, izšķirot loka klases  “Kompaktloks”,  “Neaprīkots loks”, “Instinktīvais loks” un “Tradicionālais loks”, pieaugušo konkurencē,  dalot abus dzimumus atsevišķi.

3.Sacensību formāts
Sacensības notiks pēc pietuvinātiem WA 3D noteikumiem. Tiks šauti 2 raundi pa 24 mērķiem no nezināmiem attālumiem ar 2 bultām kvalifikācijā un 1 bultu izslēgšanas distancēs.  Kompaktlokiem minimālais iespējamais attālums 10m un maksimālais 45m. Neaprīkotiem, Instinktīvajiem un Tradicionālajiem lokiem minimālais iespējamais attālums 5m un maksimālais 30m.

4.Vieta un laiks
Sacensības notiks no 2017. gada 7. jūlija līdz 9. jūlijam Dobeles mototrasē “Ceļa ēzeļi” . Izslēgšanas un cīņas par medaļām notiks Dobeles pilsdrupās.

5.Dalībnieki
Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji, atbilstoši loka veidam un vecuma grupai.

6.Vadība
Sacensības organizē SK “Amazones” sadarbībā ar Dobeles novada domi, Latvijas loka šaušanas federāciju un Latvijas loka šaušanas klubiem.

7.Sacensību programma
07.07.2017
18:00 - 21:00 - Ierašanās un piešaudes diena.

08.07.2017
9:00 - 10:30 - Ierašanās un reģistrācija.
9:00 - 11:00 - Tehniskā komisija.
9:30 - 11:00 - Piešaude.
11:05 - 11:15 - Sacensību atklāšana.
11:15 - 11:30  - Komandu kapteiņu sapulce.
12:00 - 15:00  - Kvalifikācijas distance Nr. 1.
16:00 - 19:00 - Kvalifikācijas distance Nr. 2.

09.07.2017
9:00 - 9:30 - Piešaude.
9:30 - 9:40 - Komandu kapteiņu sapulce.
10:00 - 11:45 - Pirmais izslēgšanas raunds.
12:30 - 14:00 - Otrais izslēgšanas raunds.
15:30 - 17:30 - Finālcīņas
19:00 - Apbalvošana

8.Finansēšana
Sacensību organizēšana tiek segta no sporta kluba līdzekļiem un dalībnieku dalības maksām. Dalības maksa 30 euro,  bērniem un jauniešiem līdz 16 g. v. dalības maksa 12 euro, kura tiek samaksāta reģistrācijas laikā.

9.Pieteikumi
Dalībnieki reģistrējas https://goo.gl/18gU2R līdz 05.07.2017. Piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu apmierinošo veselības stāvokli, ka ir iepazinušies ar sacensību noteikumiem un ievēros tos, pārzina drošas šaušanas un drošības tehnikas nosacījumus un, ka nesīs materiālo atbildību par  inventāra un aprīkojuma tīšas bojāšanas gadījumiem (personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Dalībniekam ir jāzina viņu pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās. Novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības atteikt starta iespēju.

10.Apbalvošana
Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas un apbalvot izdalītās papildus grupas, kā arī grupas apvienot.

11.Dreskods
Sporta apaviem vai pārgājienu apaviem ir jābūt gan sportistiem, gan organizāciju pārstāvjiem, drīkst būt dažādu stilu, taču obligāts nosacījums - tiem ir jānosedz visu pēdu. Kvalifikācijā, izslēgšanas cīņās un pusfinālos bikses drīkst vilkt pēc brīvas izvēles, iekļaujot džinsu auduma materiālu. Medaļu cīņās jābūt ir sporta tērpā vai kluba formā, kurš nedrīkst iekļaut džinsu audumu. Aizliegts piedalīties kamuflētā apģērbā.

12.Ierobežojumi
Nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija) nav norēķinājušies par iepriekšējiem LLŠF startiem.

Organizatori brīdina
Publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un iespējams ar citu organizatoram iesniegto informāciju, kā arī video un foto materiāli.
Kontaktinformācija: +371 29661307, Krišjānis Liepa. kliepa@gmail.com

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr. 7 atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un sacensību gaitas. Par citām izmaiņām, ja nepieciešams, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas – izšķirošā ir organizatora balss.

WA* - “World Archery”“WA 3D Dobele”
Invitation

1.Aim and exercises
To find out winner of “ WA 3D Dobele” 2017 in each bow division, to improve personal best results and records, to popularize archery in Dobele and Latvia, to give chance to compete with foreigners.

2.General rules
Competitions will be as close as possible to WA 3D rules. There will be bow divisions such as “compound bow”, “barebow”, “instinctive bow” and “traditional bow” with no age categories, women and men separately.

3.Rules
Competitions will be as close as possible to WA 3D rules. Qualification round will consist of 2 rounds of 24 targets from unmarked distances with 2 arrows in qualification (both scoring value) and 1 arrow in elimination rounds. Minimum and maximum distance for compound bows - 45m and 10m; barebow, instinctive and traditional bow - 30m and 5m accordingly.

4.Place and time
Competition will be from 7th till 9th of July 2017 at Dobele’s mototrack “Ceļa ēzeļi” - GPS coordinates (56.60469675; 23.20593596). Elimination rounds and finals will be held at Dobele’s caste ruins - GPS coordinates ( 56.62195985; 23.27213287).

5.Participants
Competitions are open and every archer according to bow division and age category are welcome to participate.

6.Organizers
Competitions are organized by SK “Amazones” in collaboration with Dobele’s town council, Latvian Archery Federation and  other Latvian archery clubs

7.Preliminary program
07.07.2017
18:00 - 21:00 - Arrival of Delegations - free practice.

08.07.2017
9:00 - 10:30 - Arrival of Delegations - accreditation.
9:00 - 11:00 - Equipment inspection.
9:30 - 11:00 - Official practice.
11:05 - 11:15 -Opening ceremony.
11:15 - 11:30  - Team managers meeting.
12:00 - 15:00  - 1st distance of qualification.
16:00 - 19:00 - 2nd distance of qualification.

09.07.2017
9:00 - 9:30 - Official practice.
9:30 - 9:40 - Team managers meeting.
10:00 - 11:45 - 1st elimination round.
12:30 - 14:00 - 2nd elimination round.
15:30 - 17:30 - Finals.
19:00 - Award ceremony.

8.Entry and other fees
Entry fee is 30 EUR, children and youth till 16 years - 12 EUR. Entry fee must be paid at accreditation time.

9.Registration
Registration of competitors must be done before  05th of July 2017 through registration in https://goo.gl/18gU2R  During official practice competitors will give their signature for knowing rules, for satisfactory state of health, for observance of safe shooting on the field, for giving responsibility about breaking equipment on purpose (if competitor is 14 years old or less, parents or club manager must sign for them). Competitors must know their club managers in competitions. Late entries can be declined.

10.Awarding
Winners in each category will get diploma and medal. Organizing committee are allowed to give special prizes, also to combine categories and award them as well.

11.Dresscode
Sport shoes or walking boots must be worn either competitors, either club managers, they can be different styles, but all foot should be covered. In qualification, elimination round and semifinals trousers can be also denim style (jeans). In finals (medal matches) competitors and their coaches can’t wear denim - there must be sports form or club form. Camouflage clothing is forbidden through all competition time.

12.Constraints
Participants who or who’s member club are not settled accounts with Latvian Archery Federation are not allowed to compete.

Organizing committee are warning
There will be results of competition with participant names, surnames, names of member club, countries, divisions, categories in public space. Also photos and video can be published in official homepage.
Head of organizing committee: +371 29661307, Krišjānis Liepa. kliepa@gmail.com

Organizing committee has rights to change program depending on participant number and process of competition. Other changes (if they are needed) will be accepted in emergency team managers meeting with ascendency of their votes. Organizing committee are allowed to make final decision in case of equal votes.


Pēdējo reizi labojis Maksis Trešdiena 22 Marts 2017, 15:10; labots 2 reizes
avatar
Maksis

Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 09.10.12
Postu skaits : 259

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Maksis on Trešdiena 22 Marts 2017, 14:33

Nolikums - Invitation
https://goo.gl/gZqo3V

Reģistrācijas forma - Registration form
https://goo.gl/18gU2R

Dalībnieku saraksts - Participant list
https://goo.gl/lSklPr
avatar
Maksis

Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 09.10.12
Postu skaits : 259

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Eduards Lapsiņš on Trešdiena 22 Marts 2017, 22:23

Un šādi vajadzētu pasniegt visas starptautiskās sacensības - paralēli divās valodās! Twisted Evil Ceru, ka arī IANSEO būs abās valodās paralēli! Laughing

_________________
Tādi kā es bija un būs, bet loka šaušana kā Olimpiskais sporta veids paliks!!! lv
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators

Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Piereģistrējos : 08.02.08
Postu skaits : 5856

http://www.archery.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Moders on Otrdiena 20 Jūnijs 2017, 00:03

Lūdzu pārrakstīt Modri Burkevicu no instinktīvajiem
uz neaprīkotajiem lokiem! Atvainojos par sagādātajām neērtībām!

Moders

Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Piereģistrējos : 08.03.16
Postu skaits : 13

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Maksis on Otrdiena 20 Jūnijs 2017, 10:39

Darīts
avatar
Maksis

Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 09.10.12
Postu skaits : 259

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Moders on Otrdiena 20 Jūnijs 2017, 11:20

Paldies!!!

Moders

Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Piereģistrējos : 08.03.16
Postu skaits : 13

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Anete. on Trešdiena 21 Jūnijs 2017, 08:52

Lūk, arī 2017.gada WA 3D Dobele oficiālais sacensību baneris jeb latviski sakot - "reklāmkarogs"!


_________________
Vislabāk rezultātu uzlabo treniņi.
avatar
Anete.

Female Dzīvoju : Kūrortpilsētā
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 29.11.09
Postu skaits : 120

http://www.amazones.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Ivars.Z on Svētdena 02 Jūlijs 2017, 10:51

Sveiki. Vai ģimenes locekļiem kas nešauj ar loku tuvumā ir ko padarīt vai apskatīt.
Paldies
avatar
Ivars.Z

Male Dzīvoju : Rīga
Klubs : Aim Archery
Šauju ar : FS-R , BB-R
Piereģistrējos : 21.01.16
Postu skaits : 30

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Maksis on Pirmdiena 03 Jūlijs 2017, 07:34

Līdzbraucējiem ir iespēja doties uz Pokaiņu mežu kas ir 10 Km attālumā vai arī uz pašu Dobeli.

https://goo.gl/izq5Pg
avatar
Maksis

Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 09.10.12
Postu skaits : 259

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Maksis on Trešdiena 05 Jūlijs 2017, 14:31

Šodien ir pēdējā reģistrācijas diena.

Nolikums - Invitation
https://goo.gl/gZqo3V

Reģistrācijas forma - Registration form
https://goo.gl/18gU2R

Dalībnieku saraksts - Participant list
https://goo.gl/lSklPr
avatar
Maksis

Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 09.10.12
Postu skaits : 259

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  MārisN on Trešdiena 05 Jūlijs 2017, 19:11

Māris Norenbergs diemžēl atsaucu savu dalību!

MārisN

Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Archery Liepāja
Piereģistrējos : 30.11.16
Postu skaits : 3

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Ivars.Z on Svētdena 09 Jūlijs 2017, 18:23

Paldies organizātoriem par mačiem un superīgajām balvām Smile
avatar
Ivars.Z

Male Dzīvoju : Rīga
Klubs : Aim Archery
Šauju ar : FS-R , BB-R
Piereģistrējos : 21.01.16
Postu skaits : 30

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Kristaps Novads on Svētdena 09 Jūlijs 2017, 18:43

Paldies Jānim ar komandu, par šiem loka šaušanas svētkiem ! Sacensības 1x pa gadu ,bet iespaidi paliek ilgāk ! Sīkāks aprakstiņš būs Savage Archer mājas lapā.

Kristaps Novads

Male Dzīvoju : Saldus
Klubs : Savage Archer
Piereģistrējos : 12.05.10
Postu skaits : 168

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Mārtiņš Vītols on Svētdena 09 Jūlijs 2017, 19:29

Kristaps Novads rakstīja:Paldies Jānim ar komandu, par šiem loka šaušanas svētkiem ! Sacensības 1x pa gadu ,bet iespaidi paliek  ilgāk ! Sīkāks aprakstiņš būs Savage Archer mājas lapā.

Vienas no labākajām sacensībām gada griezumā!
Ne man saprast kādēļ tik mazs dalībnieku skaits.Nekomentēšu,jo ir iespēja iegūt ienaidniekus.
Un a šogad ir parēdzēts sūtīt sportistus uz WA pasaules čempionātu, tad es personīgi redzu tikai divus kandidātus kuri spētu šogad uzrādīt cienīgu rezultātu.Kristaps Novads un Ketija Nēringa Martinsone.Nezinu protams kā notiks atlase,bet šie sportisti ir pelnījuši šogad aizstāvēt Latvijas un mūsu godu.
avatar
Mārtiņš Vītols

Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Šauju ar : Patīk iešaut
Piereģistrējos : 19.10.13
Postu skaits : 793

http://www.draugiem.lv/ripodl/

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Eduards Lapsiņš on Pirmdiena 10 Jūlijs 2017, 11:33

Mārtiņš Vītols rakstīja:
Kristaps Novads rakstīja:Paldies Jānim ar komandu, par šiem loka šaušanas svētkiem ! Sacensības 1x pa gadu ,bet iespaidi paliek  ilgāk ! Sīkāks aprakstiņš būs Savage Archer mājas lapā.

Vienas no labākajām sacensībām gada griezumā!
Ne man saprast kādēļ tik mazs dalībnieku skaits.Nekomentēšu,jo ir iespēja iegūt ienaidniekus.
Un a šogad ir parēdzēts sūtīt sportistus uz WA pasaules čempionātu, tad es personīgi redzu tikai divus kandidātus kuri spētu šogad uzrādīt cienīgu rezultātu.Kristaps Novads un Ketija Nēringa Martinsone.Nezinu protams kā notiks atlase,bet šie sportisti ir pelnījuši šogad aizstāvēt Latvijas un mūsu godu.

Kaut kā minētie atlēti neizrāda ne mazāko vēlmi kaut kur startēt un godu aizstāvēt...  hvz Pirmpieteikumu jau esam nokavējuši, viesnīcu rezervāciju arī, vēl tik jānokavē vārdisko pieteikšanos un būs pilna sodanaudas buķete!!!...  Evil or Very Mad Lūdzu minētos atlētus pēc iespējas ātrāk dot atbildi - jā vai nē startam http://archery.forumakers.com/t2335-eiropas-apvidus-loka-oauoanas-eempionats-22-26-082017-wa-mokrice-slo Federācija ir gatava jūs turp sūtīt!  shavejs

_________________
Tādi kā es bija un būs, bet loka šaušana kā Olimpiskais sporta veids paliks!!! lv
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators

Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Piereģistrējos : 08.02.08
Postu skaits : 5856

http://www.archery.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Ketija M on Pirmdiena 10 Jūlijs 2017, 12:55

Interesanti gan! Šāda veida informāciju uzzināt kaut kādā sarakstītē un tik novēlotu! Paldies!

Ketija M

Female Dzīvoju : Straupe
Klubs : Free wind archers
Piereģistrējos : 26.03.15
Postu skaits : 7

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Eduards Lapsiņš on Pirmdiena 10 Jūlijs 2017, 13:40

Ketija M rakstīja:Interesanti gan! Šāda veida informāciju uzzināt kaut kādā sarakstītē un tik novēlotu! Paldies!

bigok

http://archery.forumakers.com/t2335-eiropas-apvidus-loka-oauoanas-eempionats-22-26-082017-wa-mokrice-slo 

Publicēts Piektdiena Marts 17, 2017 11:42 am  hvz

_________________
Tādi kā es bija un būs, bet loka šaušana kā Olimpiskais sporta veids paliks!!! lv
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators

Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Piereģistrējos : 08.02.08
Postu skaits : 5856

http://www.archery.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Anete. on Otrdiena 11 Jūlijs 2017, 09:14

Paldies par labajām atsauksmēm! Domājams, ka tās būs labs pamudinājums piedalīties nākošgad Smile


BILDES


_________________
Vislabāk rezultātu uzlabo treniņi.
avatar
Anete.

Female Dzīvoju : Kūrortpilsētā
Klubs : Amazones
Piereģistrējos : 29.11.09
Postu skaits : 120

http://www.amazones.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Re: "WA 3D Dobele" 07 - 09.07.2017. Dobeles moto trasē "Ceļa ēzeļi"

Post  Sponsored content


Sponsored content


Atpakaļ uz augšu Go down

Atpakaļ uz augšu


 
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā