Share
Go down
avatar
Maksis
Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Postu skaits : 272

"WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 16 Aprīlis 2018, 08:39
“WA 3D Dobele”

Nolikums

1. Mērķis un uzdevumi
Noskaidrot “WA 3D Dobele” 2018. gada uzvarētājus atbilstošās loka klasēs, uzlabot personīgos rezultātus un
rekordrezultātus un popularizēt loka šaušanas sporta veidu Dobeles apriņķī un Latvijā, kā arī dot iespēju sacensties ar
citu valstu loka šāvējiem.

2. Vispārējie noteikumi
Sacensības notiks pēc pietuvinātiem WA* 3D noteikumiem, izšķirot loka klases “Kompaktloks”, “Neaprīkots loks”,
“Instinktīvais loks” un “Tradicionālais loks”, pieaugušo konkurencē, dalot abus dzimumus atsevišķi.

3. Sacensību formāts
Sacensības notiks pēc pietuvinātiem WA 3D noteikumiem. Tiks šauti 2 raundi pa 24 mērķiem no nezināmiem
attālumiem ar 2 bultām kvalifikācijā un 1 bultu izslēgšanas distancēs. Kompaktlokiem minimālais iespējamais attālums
10m un maksimālais 45m. Neaprīkotiem, Instinktīvajiem un Tradicionālajiem lokiem minimālais iespējamais attālums
5m un maksimālais 30m.

4. Vieta un laiks
Sacensības notiks no 2018. gada 8. jūnija līdz 10. jūnijam Dobeles mototrasē “Ceļa ēzeļi” . Izslēgšanas un cīņas par
medaļām notiks Dobeles pilsdrupās.

5. Dalībnieki
Sacensības ir atklātas un tajās aicināti piedalīties visi šaut gribētāji, atbilstoši loka veidam un vecuma grupai.

6. Vadība
Sacensības organizē SK “Amazones” sadarbībā ar Dobeles novada domi, Latvijas loka šaušanas federāciju un Latvijas
loka šaušanas klubiem.

7. Sacensību programma
08.06.2018
18:00 - 21:00 - Ierašanās un piešaudes diena.
09.06.2018
9:00 - 10:30 - Ierašanās un reģistrācija.

9:00 - 11:00 - Tehniskā komisija.
9:30 - 11:00 - Piešaude.
11:05 - 11:15 - Sacensību atklāšana.
11:15 - 11:30 - Komandu kapteiņu sapulce.
12:00 - 15:00 - Kvalifikācijas distance Nr. 1.
16:00 - 19:00 - Kvalifikācijas distance Nr. 2.
10.06.2018
9:00 - 9:30 - Piešaude.
9:30 - 9:40 - Komandu kapteiņu sapulce.
10:00 - 11:45 - Pirmais izslēgšanas raunds.
12:30 - 14:00 - Otrais izslēgšanas raunds.
15:30 - 17:30 - Finālcīņas
19:00 - Apbalvošana

8. Finansēšana
Sacensību organizēšana tiek segta no sporta kluba līdzekļiem un dalībnieku dalības maksām. Dalības maksa 30 euro,
bērniem un jauniešiem līdz 16 g. v. dalības maksa 12 euro, kura tiek samaksāta reģistrācijas laikā.

9. Pieteikumi
Dalībnieki reģistrējas LLŠF mājas lapā līdz 05.06.2018. Piešaudes laikā ar parakstu apstiprina ierašanos, savu
apmierinošo veselības stāvokli, ka ir iepazinušies ar sacensību noteikumiem un ievēros tos, pārzina drošas šaušanas un
drošības tehnikas nosacījumus un, ka nesīs materiālo atbildību par inventāra un aprīkojuma tīšas bojāšanas
gadījumiem (personu līdz 14 g.v. vietā parakstās vecāki vai kluba pilnvarotie pārstāvji). Dalībniekam ir jāzina viņu
pārstāvētās organizācijas atbildīgā persona sacensībās. Novēlotas pieteikšanās gadījumā organizatoriem ir tiesības
atteikt starta iespēju.

10. Apbalvošana
Uzvarētājus apbalvo ar diplomiem un medaļām. Organizatoram ir tiesības pasniegt papildbalvas un apbalvot izdalītās
papildus grupas, kā arī grupas apvienot.

11. Dreskods
Sporta apaviem vai pārgājienu apaviem ir jābūt gan sportistiem, gan organizāciju pārstāvjiem, drīkst būt dažādu stilu,
taču obligāts nosacījums - tiem ir jānosedz visu pēdu. Kvalifikācijā, izslēgšanas cīņās un pusfinālos bikses drīkst vilkt
pēc brīvas izvēles, iekļaujot džinsu auduma materiālu. Medaļu cīņās jābūt ir sporta tērpā vai kluba formā, kurš
nedrīkst iekļaut džinsu audumu. Aizliegts piedalīties kamuflētā apģērbā.

12. Ierobežojumi
Nav atļauts piedalīties dalībniekiem, kuri (vai kuru pārstāvošā organizācija) nav norēķinājušies par iepriekšējiem LLŠF
startiem.

13. Organizatori brīdina
Publiskajā telpā būs pieejami sacensību rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu, pārstāvēto klubu/valsti, esošo un/vai
uzrādīto sporta klasi, disciplīnu/loka klasi, kurā startējis un iespējams ar citu organizatoram iesniegto informāciju, kā
arī video un foto materiāli.
Kontaktinformācija: +371 29661307, Krišjānis Liepa.

Organizatoram ir tiesības mainīt punktu Nr. 7 atkarībā no sacensību dalībnieku skaita un sacensību gaitas. Par citām
izmaiņām, ja nepieciešams, lemj klubu pārstāvju ārkārtas sapulce ar balsu vairākumu. Ja balsis vienādas – izšķirošā ir
organizatora balss.

WA* - “World Archery”

“WA 3D Dobele”

Invitation

14. Aim and exercises
To find out winner of “ WA 3D Dobele” 2018 in each bow division, to improve personal best results and records, to
popularize archery in Dobele and Latvia, to give chance to compete with foreigners.

15. General rules
Competitions will be as close as possible to WA 3D rules. There will be bow divisions such as “compound bow”,
“barebow”, “instinctive bow” and “traditional bow” with no age categories, women and men separately.

16. Rules
Competitions will be as close as possible to WA 3D rules. Qualification round will consist of 2 rounds of 24 targets from
unmarked distances with 2 arrows in qualification (both scoring value) and 1 arrow in elimination rounds. Minimum and
maximum distance for compound bows - 45m and 10m; barebow, instinctive and traditional bow - 30m and 5m
accordingly.

17. Place and time
Competition will be from 8th till 10th of June 2018 at Dobele’s mototrack “Ceļa ēzeļi” - GPS coordinates (56.60469675;
23.20593596). Elimination rounds and finals will be held at Dobele’s caste ruins - GPS coordinates ( 56.62195985;
23.27213287).

18. Participants
Competitions are open and every archer according to bow division and age category are welcome to participate.

19. Organizers
Competitions are organized by SK “Amazones” in collaboration with Dobele’s town council, Latvian Archery Federation
and other Latvian archery clubs

20. Preliminary program
08.06.2018
18:00 - 21:00 - Arrival of Delegations - free practice.
09.06.2018
9:00 - 10:30 - Arrival of Delegations - accreditation.

9:00 - 11:00 - Equipment inspection.
9:30 - 11:00 - Official practice.
11:05 - 11:15 -Opening ceremony.
11:15 - 11:30 - Team managers meeting.
12:00 - 15:00 - 1st distance of qualification.
16:00 - 19:00 - 2nd distance of qualification.
10.06.2018
9:00 - 9:30 - Official practice.
9:30 - 9:40 - Team managers meeting.
10:00 - 11:45 - 1st elimination round.
12:30 - 14:00 - 2nd elimination round.
15:30 - 17:30 - Finals.
19:00 - Award ceremony.

21. Entry and other fees
Entry fee is 30 EUR, children and youth till 16 years - 12 EUR. Entry fee must be paid at accreditation time.

22. Registration
Registration of competitors must be done before 05th of June 2018 through registration form in www.archery.lv. During
official practice competitors will give their signature for knowing rules, for satisfactory state of health, for observance of
safe shooting on the field, for giving responsibility about breaking equipment on purpose (if competitor is 14 years old or
less, parents or club manager must sign for them). Competitors must know their club managers in competitions. Late
entries can be declined.

23. Awarding
Winners in each category will get diploma and medal. Organizing committee are allowed to give special prizes, also to
combine categories and award them as well.

24. Dresscode
Sport shoes or walking boots must be worn either competitors, either club managers, they can be different styles, but all
foot should be covered. In qualification, elimination round and semifinals trousers can be also denim style (jeans). In
finals (medal matches) competitors and their coaches can’t wear denim - there must be sports form or club form.
Camouflage clothing is forbidden through all competition time.

25. Constraints
Participants who or who’s member club are not settled accounts with Latvian Archery Federation are not allowed to
compete.

26. Organizing committee are warning
There will be results of competition with participant names, surnames, names of member club, countries, divisions,
categories in public space. Also photos and video can be published in official homepage.
Head of organizing committee: +371 29661307, Krišjānis Liepa.
Organizing committee has rights to change program depending on participant number and process of competition.
Other changes (if they are needed) will be accepted in emergency team managers meeting with ascendency of their
votes. Organizing committee are allowed to make final decision in case of equal votes.
avatar
Maksis
Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Postu skaits : 272

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 16 Aprīlis 2018, 08:40
Īsais variants

WA 3D Archery competition "WA 3D Dobele"
WA 3D loka šaušanas sacensības "Wa 3D Dobele"
Invitation - Nolikums: https://goo.gl/hzms6Q
Registration - Reģistrācija: https://goo.gl/DgKwyK
Participants list - Dalībnieku saraksts: https://goo.gl/xK7CSv
avatar
Jānis Bružis
Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Archery Liepaja
Šauju ar : Recuve
Postu skaits : 205
http://www.archeryliepaja.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Ceturtdiena 10 Maijs 2018, 23:57
Diemžēl esmu spiests atteikties no dalības - nebūšu Latvijā 😓
avatar
Maksis
Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Postu skaits : 272

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Piektdiena 11 Maijs 2018, 17:04
Šogad arī mums ArcheryShop.lv atbalsta un ir sagādājuši pirmajām vietām šādus pārvietojamos treniņvairogus.

avatar
Ivars.Z
Male Dzīvoju : Rīga
Klubs : Aim Archery
Šauju ar : FS-R , BB-R
Postu skaits : 35

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 30 Maijs 2018, 22:42
Diemžēl Ivars Zvirgzdiņš atsauc savu dalību no šiem foršajiem mačiem.
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6248
http://www.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 04 Jūnijs 2018, 12:20
Kaut kā veči jums ar šo sacensību reklāmiņu pieklibo!!! hvz Saņēmu tādu vēstulīti: "...izskatās ka sacensības nekādas, vismaz LV nav plānā......" hvz

Sagatavot labas sacensības protams ir LIELS DARBS, bet ja neviens par viņām nezina... hvz

_________________
Latvijas kauna traips! gangpunch
avatar
Maksis
Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Postu skaits : 272

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Otrdiena 05 Jūnijs 2018, 17:43
Sakarā ar mazo dalībnieku skaitu tiek mainīts sacensību nolikuma 7. punkts.

7. Sacensību programma
08.06.2018
18:00 - 21:00 - Ierašanās un piešaudes diena.
09.06.2018
9:00 - 10:30 - Ierašanās un reģistrācija.
9:00 - 10:30 - Tehniskā komisija.
9:30 - 10:30 - Piešaude.
10:35 - 11:00 - Sacensību atklāšana un sapulce
11:30 - 13:30 - Kvalifikācijas distance Nr. 1.
14:30 - 16:30 - Kvalifikācijas distance Nr. 2.
16:30 - 17:00 - Pārtraukums
17:00 - 18:00 - Izslēgšanas raunds. (Ja nepieciešams)
19:00 - 21:00 - Fināl cīņas un apbalvošana.

Atkarībā no sacensību norises gaitas minētie laiki var mainīties.

Due to the small number of participants, there are changes in regulations 7. point

7.
08.06.2018
18:00 - 21:00 - Arrival of Delegations - free practice.
09.06.2018
9:00 - 10:30 - Arrival of Delegations - accreditation.
9:00 - 10:30 - Equipment inspection.
9:30 - 10:30 - Official practice.
10:35 - 11:00 - Opening ceremony and meeting.
11:30 - 13:30 - 1st distance of qualification.
14:30 - 16:30 - 2nd distance of qualification.
16:30 - 17:00 - Break.
17:00 - 18:00 - Elimination round. (if needed)
19:00 - 21:00 - Finals and award ceremony.

avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6248
http://www.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Otrdiena 05 Jūnijs 2018, 18:02
Ja jau mainīja, tad varēja samainīt uz svētdienu!!! Twisted Evil Sestdien paspētu atšauties Pērnavā un tad uz Dobeli! labs A tagad ne šur, ne tur... hvz Eh!!! nosisties pica Nu kā ir, tā ir... Neutral

_________________
Latvijas kauna traips! gangpunch
avatar
Maris.Bauers
Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Archery Liepāja
Šauju ar : Compound BU
Postu skaits : 4

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 06 Jūnijs 2018, 10:40
Māris Bauers diemžēl atsauc dalību
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6248
http://www.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 06 Jūnijs 2018, 11:47
Jāāā... Evil or Very Mad Pasākums paliek arvien bēdīgāks... hvz Tas nozīmē, ka jāpiedalās NOTEIKTI un jāatbalsta savējos! ylsuper Mēģināšu saaģitēt vēl kādus! Twisted Evil

amazones cempiones

_________________
Latvijas kauna traips! gangpunch
avatar
Mārtiņš Vītols
Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Šauju ar : Patīk iešaut
Postu skaits : 952
http://www.draugiem.lv/ripodl/

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 06 Jūnijs 2018, 17:18
Eduards Lapsiņš rakstīja:Jāāā... Evil or Very Mad Pasākums paliek arvien bēdīgāks... hvz Tas nozīmē, ka jāpiedalās NOTEIKTI un jāatbalsta savējos! ylsuper Mēģināšu saaģitēt vēl kādus! Twisted Evil

amazones cempiones

Pārējie ir svešie?Tad es jau kuro gadu atbalstu svešos un dodos tur.
Bija doma atteikt startu,bet paskatoties uz dalībnieku sarakstu roka neceļas.. Very Happy

Lūgums pārlikt mani no IM uz BM.
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6248
http://www.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 06 Jūnijs 2018, 20:49
Necepies Mārtiņ! Cool Es kā īstenais Amazonis nu nekādīgi nevaru neatbalstīt Amazoņus-organizatorus! Twisted Evil

_________________
Latvijas kauna traips! gangpunch
avatar
Mārtiņš Vītols
Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Šauju ar : Patīk iešaut
Postu skaits : 952
http://www.draugiem.lv/ripodl/

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Trešdiena 06 Jūnijs 2018, 21:22
Eduards Lapsiņš rakstīja:Necepies Mārtiņ! Cool Es kā īstenais Amazonis nu nekādīgi nevaru neatbalstīt Amazoņus-organizatorus! Twisted Evil

Šoreiz tas nebija pārāk nopietni domāts. Smile
avatar
Vitalijs Solovjovs
Male Dzīvoju : Liepaja
Klubs : Archery Liepaja
Postu skaits : 30

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Piektdiena 08 Jūnijs 2018, 17:57
Vitālijs Solovjovs atsauc savu dalību doh
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6248
http://www.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Piektdiena 08 Jūnijs 2018, 20:49
Ja varētu, tad šautu par diviem!!! bump

_________________
Latvijas kauna traips! gangpunch
avatar
Mārtiņš Vītols
Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Šauju ar : Patīk iešaut
Postu skaits : 952
http://www.draugiem.lv/ripodl/

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Piektdiena 08 Jūnijs 2018, 22:43
Eduards Lapsiņš rakstīja:
Ja varētu, tad šautu par diviem!!! bump

Noteikti var.BB,Instinktīvo un Longu.90Eur un daudz nesamā. Very Happy
avatar
Agate
Admins
Female Dzīvoju : Āgenskalnā
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : Kompaktloku, dažreiz arī ar tradicionālo
Postu skaits : 2291
http://aim.archery.lv

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 11 Jūnijs 2018, 15:08
Kur varētu redzēt rezultātus? Man interesē kvalifikācija. Varbūt vēl kāds izpildījis izlases normatīvus...  Rolling Eyes

_________________
Field archery forever!
avatar
Mārtiņš Vītols
Male Dzīvoju : Grobiņa
Klubs : Curland
Šauju ar : Patīk iešaut
Postu skaits : 952
http://www.draugiem.lv/ripodl/

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 11 Jūnijs 2018, 15:42
avatar
Maksis
Male Dzīvoju : Rīgas / Krišjānis
Klubs : Amazones
Postu skaits : 272

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

on Pirmdiena 11 Jūnijs 2018, 18:15
Paldies Mārtiņ.
Sponsored content

Re: "WA 3D Dobele" Loka šaušanas sacensības "Ceļa ēzeļos" 8 - 10. jūnijs

Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā