Nolikums sacensību organizatoriem

Go down

Nolikums sacensību organizatoriem

Post  Eduards Lapsiņš on Otrdiena 27 Aprīlis 2010, 21:15

Ar vien biežāk un biežāk piesakās cilvēki, kuriem ir lauku teritorijas un kuri gribētu sarīkot tajās kādas sacensības loka šāvējiem. Lai tas viss notiktu civilizēti un lai cilvēkiem būtu priekšstats kā tas jādara, pateicoties Jurim Novožilova k-gam, ir radīts šis Nolikums, kuru būs visiem ievērot!!! Lai veicas! Very Happy

SACENSĪBU RĪKOTĀJU SAPULCES LĒMUMS Nr. 1
Privāto lokšaušanas sacensību rīkošanas nolikums 2010 gadam.

Mērķis un uzdevumi.
Labākajām sacensībām iekļūt LLŠF rīkoto sacensību sarakstā , iegūt sacensību rīkošanas pieredzi, dot iespēju lokšāvējiem piedalīties dažāda formāta sacensībās.

Vadība.
1. Kopējo vadību nodrošina sacensību rīkotāju vai to pilnvarotu personu, LLŠF pārstāvja un IFAA sistēmas lokšāvēju aktīvistu sapulce (turpmāk tekstā- sapulce). Tā tiek sasaukta vismaz vienu reizi gadā vēlākais novembra mēnesī. Par sapulces norisi un pieņemtajiem lēmumiem tiek sastādīts protokols, sapulces dalībnieki to paraksta .
2. Pieļaujama iespēja telefoniski vai elektroniski sazināties visiem rīkotājiem.

Vispārējie noteikumi.
1. Tiek rīkots seriāls sacensībām , kuras nav iekļautas Lokšaušanas federācijas sacensību sarakstā . Tajā pēc brīvprātības principa piedalās arī sarakstā esošās. Sacensības tiek balstītas uz brīvprātības un godaprāta principiem un pienākumu pret saviem klubiem.
2. Sacensības tiek rīkotas pēc IFAA noteikumiem, kā arī cita formāta sacensības, to norādot sacensību nolikumā.
3. Sacensības notiek dienās, kad tās nepārklājas ar Federācijās sarakstā iekļautajām, izņemot gadījumus, kad piedalās sarakstā esošās.
4. Sacensību seriāla saraksts nākamajai sezonai tiek izveidots līdz novembrī rīkotajai sapulcei. Norises laiks tiek saskaņots ar Federācijas izveidoto sarakstu un līdz gada beigām tiek publiskots lokšāvēju forumā internetā.
5. Vismaz vienu reizi gadā kādās no sacensībām tiek rīkots mācību seminārs. Par tā sagatavošanu ir atbildīga sapulce. Tā nozīmē vietu, kur seminārs tiks rīkots, to saskaņojot ar sacensību rīkotāju, sagatavo tēmu nosaukumus un uzaicina lektorus. Sacensību rīkotājs apņemas nodrošināt piemērotas telpas vai vietu semināram.
6. Sapulces izvirzītais pārstāvis pirms sacensībām, kurās tiek rīkots seminārs, sacensību rīkotājam iesniedz lekciju un lektoru sarakstu.
7. Katru sacensību rīkotājs apņemas nodrošināt sacensību sagatavošanu, norisi un apbalvošanu.
8. Rīkotājs lokšāvēju forumā internetā publisko sacensību nolikumu vēlākais vienu mēnesi pirms sacensību sākuma.
9. Sacensību rīkotājam iesācējam ir jāsarīko vismaz divas sacensības neierobežotā laikā. To kvalitāti vērtē sapulce. Pozitīva lēmuma gadījumā sacensības tiek iekļautas pastāvīgajā sarakstā.
10. Sezonas noslēgumā Federācijas pārstāvim ir tiesības nosaukt sacensības, kuras nākamajā sezonā startēs tās sastādītajā sarakstā un tās sacensības, kuras Federācijas sarakstā nākamajā sezonā nestartēs.

Vieta un laiks.
1. Sacensību sezona ilgst no 01.01.2010 līdz 31.12.2010.
2. Sacensību norises vietu to rīkotāji nākamajai sezonai paziņo līdz novembrī rīkotajai sapulcei.
3. Pieļaujama arī jaunu sacensību iekļaušana sezonas laikā, par to paziņojot lokšāvēju forumā un informējot kādu no sapulces pārstāvjiem vēlākais divus mēnešus pirms to rīkošanas.
Sacensību nolikums publiskojams vēlākais mēnesi pirms to rīkošanas.

Dalībnieki.
1. Startēt drīkst visi gribētāji neatkarīgi no viņu lokšaušanas prasmes. Rīkotāja pienākumos ietilpst dalībnieku instruēšana par drošības noteikumiem.
2. Iesācēji tiek iedalīti grupās kopā ar pieredzējušiem lokšāvējiem.
3. Kādai no grupām var tikt pievienoti ieinteresēti sacensību vērotāji. Rīkotāja pienākumos ietilpst to instruēšana. Tie nedrīkst traucēt sacensību dalībniekiem, un viņiem jāpakļaujas grupas kapteiņa norādījumiem. Dalībniekiem jebkurā brīdī ir tiesības atteikties no vērotāju klātbūtnes. Galavārds pieder grupas kapteinim, par to informējot rīkotāju.
4. Kādai no grupām sacensību laikā var tikt pievienoti aizkavējušies dalībnieki. To nosaka sacensību rīkotājs, un iebildumi netiek ņemti vērā. Kavētājam punktus skaita no starta brīža.

Pieteikumi un dalības maksa.
1. Sacensības tiek rīkotas pēc pašfinansēšanas principa. To veido dalības maksa un sponsoru ziedojumi. Šī nauda nonāk pie katra no sacensību rīkotājiem konkrētajā posmā. Sponsoru ziedojums ir katra rīkotāja privāta lieta, un tas netiek iekļauts protokolā.
2. Dalības maksa sacensībām pieaugušajiem 5 Ls, bērniem līdz 13 g.v. ieskaitot, 2 Ls. Pieteikums sacensībām jāiesniedz vēlākais 1 nedēļu līdz to sākumam forumā vai personīgi sacensību rīkotājam. Dalības maksa jāieskaita rīkotāja norādītajā kontā maksājuma uzdevumā norādot (sacensību nosaukumu, dalības maksu, vārdu un uzvārdu, vecumu, loka veidu) vēlākais 1 nedēļu līdz to sākumam , vai jāsamaksā rīkotājam vai viņa pilnvarotajai personai personiski vai caur starpnieku līdz sacensību sākumam. Pārskaitījums uz norādīto kontu vai skaidras naudas iemaksa ir uzskatāms arī par pieteikumu.
3. Ja pieteikums tiek veikts pēdējās nedēļas laikā vai sacensību dienas rītā, jāmaksā 6 Ls pieaugušajiem vai 3 Ls bērniem.
4. Ja dalībnieks ir pieteicies un veicis maksājumu, bet atsakās no dalības vēlākais 24 stundas līdz sacensību sākumam, tad viņš iemaksu saņem atpakaļ pilnā apmērā pēc sacensībām.
5. Ja dalībnieks ir pieteicies un veicis apmaksu, bet neierodas uz sacensībām par to nebrīdinot rīkotāju vēlākais 24 stundas pirms starta laika, nauda netiek atmaksāta.
6. Ja tiek rīkotas 3D formāta sacensības ar A/S 3D piederošo inventāru, rīkotājs nedēļas laikā pēc sacensībām iesniedz Federācijas pārstāvim sacensību protokolu, kurā skaidri norādīts dalībnieku skaits, sadalījums vecuma grupās (pieaugušie un bērni) un dalības maksa.
3D sacensības izmantojot A/S 3D inventāru:
Tās rīko A/S 3D biedri.
30 % tiek nodoti A/S 3D rīcībā 3D mērķu uzturēšanai un tiek uzglabāti SK „Amazones” biroja seifā.
70% paliek rīkotājam sacensību izdevumu segšanai.
Tās rīko citas personas.
30% paliek rīkotājam sacensību izdevumu segšanai,
70 % tiek nodoti A/S 3D rīcībā rīcībā kā 3D mērķu nomas maksa.
Cita formāta sacensības:
Visi ieņēmumi paliek rīkotāja rīcībā, ja tas sacensības sarīko paša spēkiem.
Ja rīkotājs piesaista citu personu vai klubu (izņemot A/S 3D) inventāru, tad tā izmantošana vai nomas maksa tiek noteikta savstarpēji vienojoties.

Uzvarētāju noteikšana.
1. Katrās sacensībās vietu sadalījumu nosaka IFAA noteikumi, bet ja sacensības tiek rīkotas citā formātā, tad konkrētā posma noteikumi.

Apbalvošana.
1. Katrās sacensībās pirmo triju vietu ieguvējiem atbilstoši IFAA noteikumiem tiek pasniegti diplomi pie noteikuma, ja katrā loku veidā ir vismaz divi dalībnieki.
2. Ja kādā no loku veidiem sacensībām piesakās tikai viens dalībnieks, tad sacensību rīkotājam ir tiesības viņam piešķirt atzinības balvu.
3. Katru sacensību rīkotājs patur tiesības uz speciālbalvu piešķiršanu.

Sapulces dalībnieki:
Eduards Lapsiņš
Pēteris Gribulis
Sanita Gribule
Andris Melecis
Kaspars Aigars
Juris Novožilovs
11.04.2010

_________________
Tādi kā es bija un būs, bet loka šaušana kā Olimpiskais sporta veids paliks!!! lv
avatar
Eduards Lapsiņš
Moderators

Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 5955

http://www.archery.lv

Atpakaļ uz augšu Go down

Atpakaļ uz augšu


 
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā