Latvijas loka šāvēju forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Pirmdiena 30 Jūnijs 2014, 09:58
Ir gatavi loka šaušanas turnīra statūti viduslaiku festivala Tervetē 9-10.08.2014. Turnīrs notiek otrā festivala dienā, svētdien. Sestdien šautuvē potencialiem dalībniekiem būs iespējams trenēties rītdienas turnīra disciplinas.

Готовы статуты лучного турнира в Тервете 9-10.08.2014. Турнир будет проводиться во второй день, в воскресенье. В субботу на стрельбище потенциальные участники будут иметь возможность тренироваться в дисциплинах завтрашнего турнира.

TURNĪRA STATŪTI

Turnīra mērķi:
saglabāt vēsturiskās loka šaušanas disciplīnas un iepazīstināt ar tām plašāku sabiedrību, demonstrējot vēsturisko ieroču īpatnības;
veicināt interesi par loka šaušanu, viduslaiku kara mākslas vēsturi un loka pielietošanas vēsturi;

noskaidrot labākos loka šāvējus katrā no pārstāvētajām divīzijām;
patīkami pavadīt laiku draudzīgā kompānijā.
10:00 – reģistrācija, tehniskā komisija, piešaude.
11:00 – turnīra sākums.

Divīzijas:
Sievietes, vēsturiskais loks.
Vīrieši, vēsturiskais loks.
Vecuma grupas netiek noteiktas. Vienam šāvējam ir atļauta dubultā (trīskāršā utt.) dalība turnīrā ar dažādiem lokiem.

Prasības lokiem:
Vēsturiskie loki, bez loga bultām, bez profilēta roktura, bez mūsdienu materiālu izmantošanas loka konstrukcijā (izņemot līmi un epoksīda sveķus):

angļu un skandināvu garie loki, kā Selfbow, tā arī līmētie;
dažādu konstrukciju aziātu kompozīta loki;
plakanie viengabala loki (Selfbow, Flatbow, Holmgaard, Sarnate utt.).

Gadījumā, ja loku konstrukcijā ir aplīmējumi no ādas, samta, pergamenta, berzu tāss un citiem autentiskiem materiāliem, loka šāvējam tehniskās komisijas iziešanas laikā (vai iepriekš sazinoties ar turnīra organizatoru) jāpierāda (ražotāja sertifikāts utt.), ka loka konstrukcijā nav izmantoti mūsdienu materiāli - stikla šķiedra, karbons, u.c.

Stiegras – drošības apsvēruma dēļ – atļautas no mūsdienu materiāliem.

Bultas:
Koka
ar spārniņiem no dabīgā materiāla;
ar self-nokiem (parastiem vai pastiprinātiem ar kaula plāksnīti) vai kopijām no bronzas, kaula vai raga astītēm, kuriem ir analogi arheoloģiskos materiālos atbilstoši periodiem un vietām;
ar vēsturiskiem uzgaļiem paredzētiem šaušanai pa mērķiem (ārzemju dalībniekiem no valstīm, kurās ir stingrie auksto ieroču likuma ierobežojumi, izņēmumu kārtā atļauti field-pointi).
Disciplīnās, kurās pielieto Flu-flu bultas materiālā vadoties pēc drošības apsvērumiem var būt arī karbons.
Nepieciešams bultu skaits turnīram – maksimāli pietiekošs skaits turnīra disciplīnām Nr.1 un 2.

Dress-kods:
Katram turnīra dalībniekam obligāti jābūt vēsturiskam tērpam, loka un tērpa atbilstība ir obligāta.

Reģistrācija:
Dalība turnīrā ir bezmaksas. Interesentus lūdzam sazināties ar turnīra rīkotāju, lai nodrošināt vajadzīgo mērķu skaitu un optimizētu turnīru laika ziņā (organizatora kontakti – statūtu beigās).

Vispārīgie turnīra noteikumi
Piedalīties turnīrā var visi, kuri piekrīt noteikumiem, ar kuriem noteikti sekojošie ierobežojumi:
1. Turnīra disciplīnās ir tiesības piedalīties katram, kurš iepazinis un piekrīt turnīra noteikumiem.
2. Turnīra disciplīnas var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir izgājuši inventāra tehnisko kontroli.
3. Uz loka, stiegras un bultām ir aizliegtas jebkādas atzīmes, kuras varētu izmantot kā līdzekli, lai atvieglotu tēmēšanā. Atļauts feisvolkings, stringvolkings, dažāds stiegras satveršanas veids, kā arī atļauta šaušanas gredzena lietošana.
4. Dalība turnīrā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē ir aizliegta. Noteikumu, disciplīnas un kārtības pārkāpējs ar organizatora lēmumu var tikts izraidīts no turnīra.
5. Ja šāvējs nejauši izšauj bultu, šāvienu drīkst atkārtot, ja viņš var to aizsniegt ar savu loku, stāvot uz šaušanas līnijas. Tāda bulta netiek skaitīta kā izšauta.
6. Punktu skaitīšana: mērķa centrs – 2 punkti, mērķis – 1 punkts (izņemot 4.disciplīnu). Ja bulta pieskaras mērķa centram (gabarīta trāpījums), tad punkti tiek skaitīti uz lielāku pusi. Rikošeti neskaitās trāpījumi (izņemot izņēmuma gadījumus 4.disciplīnā).
7. Strīds punktu skaitīšanas jautājumā tiek risināts ar trīs arbitru, turnīra organizatora norīkoto, balsojuma vairākumu. Gadījumā, ja ir neizšķirts, pretendenti par turnīra uzvarētāja titulu pāršauj sēriju ar 3 bultām no 20 jardu distances līdz pirmajām pārākumam vienam no viņiem.
8. Punktu skaitīšanas laikā nav atļauts pieskarties bultām un vilkt tos ārā no mērķa, līdz punktu skaitīšana netiek pabeigta.
9. Aizliegts lietot binokļus un citas ierīces, ar kuru palīdzību ir vieglāk noteikt attālumu.
10. Dalībnieki tehniskās komisijas laikā ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli un turnīra noteikumu un drošības tehnikas zināšanu un ievērošanu.
11. Turnīra organizators patur tiesības objektīvu iemeslu dēļ (laika apstākļi, drošības apsvērumi utt.) ieviest izmaiņas turnīra gaitā.

Apbalvošana
Katrā divīzijā pirmo vietu ieguvēji tiek apbalvoti ar balvām.

Disciplīnas

1. Ātršaušana
Šauj trīs sērijas no 15 jardiem pa apaļu vairogu 90 cm diametrā. Šaušanas tiek dotas 45 sekundes, bultu skaits nav ierobežots. Punktus piešķir tikai par vairogā trāpītām bultām. Līdz šaušanas sākuma skaņas signālam šāvēji stāv pie šaušanas līnijas, rokās turot loku, bultām jāatrodas bultu makā uz muguras vai pie jostas vai rokā, turot tās pie loka. Izšautas bultas pēc „stop” signāla netiek ieskaitītas.

2. Dinamiskā šaušana
Šauj pa apaļu vairogu ar diametru 90cm trīs sērijas sākot no 30 jardiem ne vairāk par vienu šāvēju uz vienu mērķi (drošības nolūkos). Līdz šaušanas sākuma signālam šāvēji stāv pie šaušanas līnijas, turot rokā loku, visām bultām jāatrodas bultu makā uz muguras vai pie jostas vai rokā, turot tās pie loka. Šaušana sākas pēc tiesneša signāla. Šaušanas laiks – 45 sekundes, bultu skaits neierobežots. Pēc katra šāviena šāvēji pārvietojas par vienu soļi uz priekšu. Bultas, kuras tiks izšautas pēc signāla „stop” netiks ieskaitītas.

3.Šaušana no neērta stāvokļa
Šauj trīs sērijas ar 5 bultām (pa vienai sērijai no katra attāluma) no 3 attālumiem – 20, 15 un 10 jardiem pa apaļu vairogu ar diametru 90 cm no augstuma ierobežotāju apakšas 120, 90 un 60cm augstuma

4.Šaušana pa lidojošiem mērķiem
Šauj trīs sērijas ar 5 bultām pa mērķiem 30 cm diametrā, kurus met gaisā šāvējam priekšā. Šāvējs stāv gatavībā ar ielādētu bultu un dod signālu mest mērķi, mērķis tiek izmests apmēram 5 m attālumā (sāniski) no šāvēja. Mešanas zona apzīmēta ar 3 līnijām, paralēli mērķa kustības virzienam: uz pirmās atrodas šāvējs, otrā – 3 m attālumā no viņa, trešā – aptuveni 5m attālumā no šāvēja. Ja bulta atlec no mērķa šāvēja virzienā, šaujot no bērnu (vai ar loku tuvu tiem pēc atvilciena spēka), tāda bulta tiek ieskaitīta (izņēmums tika ievests tā, kā bieži bērnu loki ir pārāk vāji un nevar izšaut bultai ar pietiekošu ātrumu, ar ko bulta varētu iedurties cietāka (vai ar lielāku amortizāciju) mērķī)). Drošības apsvērumu dēļ tiek pielietotas karbona bultas ar Flu-flu spārniem, ar kurām šāvējus nodrošina turnīra organizators.
Trāpījuma novērtējums:
Mērķis – 2 punkti
Rikošets – 1 punkts

Finālā tiek 3 labākie šāvēji no katras divīzijas.

Fināls

Pārsteiguma disciplīna.

Organizators – Aleksandrs Redjko,
REAG „Senzeme”
SK ‘’Amazones”
+371 29574354
alex.redko@gmail.com

СТАТУТЫ ТУРНИРА

Цели турнира:
сохранить исторические дисциплины стрельбы из лука и ознакомить с ними широкую общественость, демонстрируя особености исторического оружия;
поощрять интерес к стрельбе из лука, истории средневекового военного искусства и к истории применения лука;
выявить сильнейших лучников в каждом из представленных дивизионов;
приятно провести время в дружеской компании.

10:00 - регистрация, тех. комиссия, пристрелка;
11:00 - начало турнира.

Дивизионы:
Женщины, исторический лук.
Мужчины, исторический лук.
Возрастные группы не устанавливаются.
Разрешается двойное (тройное и т.д.) участие в турнире одного лучника с разными луками.

Требования к лукам:
Исторические луки, без окна для стрелы, без профилированной рукояти, без использования современных материалов в конструкции лука (кроме клея и эпоксидных смол):
a) английские и скандинавские длинные луки, как Selfbow, так и клееные;
b) азиатские композитные луки различных конструкций;
c) плоские цельнодеревянные луки (Selfbow – Flatbow, Holmgaard, Sarnate и т.д.)
В случае наличии в конструкции лука оклейки из кожи, замши, пергамента, бересты и других аутентичных материалов лучник во время тех. комиссии (или связавшись с организаторм турнира до того) должен предоставить доказательства (сертификат производителя и т.п.), гарантии отсутствия стеклопластика, карбона и прочих современных материалов в конструкции лука.
Тетивы – из соображений безопасности допускаются современные материалы.

Стрелы:
Деревянные
с натуральным оперением;
с селф-ноками (простыми и усиленными костяной пластиной) или копиями бронзовых, костяных или роговых хвостовиков, имеющих аналоги в археологическом материале соответствующих периодов и местностей;
с историческими, предназначенными для стрельбы по мишеням наконечниками (в порядке исключения допускаются филд-пойнты для зарубежных участников из стран, имеющих жесткие законодательные ограничения по холодному оружию).
Для дисциплин с примененем оперения Flu-flu в материале стрел из соображений безопасности допускается карбон.
Количество стрел, необходимых для турнира – максимальное доcтаточное для дициплин турнира за номером 1 и 2.

Дресс-код:
Наличие исторического костюма обязательно
для каждого участника турнира, соответствие лука и костюма обязательно.

Регистрация:
Участие в турнире бесплатно. Просьба к потенциальным участникам связаться с организатором турнира для обеспечения нужного количества мишеней и оптимальной организации турнира по времени (координаты организатора – в конце статутов)

Общие правила турнира
Участвовать в турнире могут все согласные с правилами, которыми установлены следующие ограничения:
1. В турнирных дисциплинах имеет право участвовать каждый ознакомившийся и согласившийся с правилами турнира.
2. В турнирных дисциплинах могут участвовать только участники, прошедшие технический контроль инвентаря и костюма.
3. Воспрещаются любые отметки на луке, тетиве и стрелах, которые возможно использовать как облегчающие прицеливание средства. Разрешается фейсволкинг, стрингволкинг, различный хват тетивы, использование кольца.
4. Участие в турнире под воздействием алкоголя и наркотических средств запрещено. Нарушитель правил, дисциплины и порядка решением организатора может быть удален с турнира.
5. Если стрелок случайно выстрелит стрелу, выстрел разрешается повторить, если он может ее достать своим луком, стоя на линии стрельбы. Такая стрела не считается выстреленной
6. Подсчет очков: центр мишени - 2 очка, мишень – 1 очко (кроме 4-ой дисциплины). Если стрела касается центра мишени (габаритное попадание), то очки засчитываются в большую сторону. Рикошеты не засчитываются как попадания (кроме исключений 4ой дисциплины).
7. Спор по поводу подсчета очков решается большинством трех арбитров, назначаемых организатором турнира. В случае ничьи за звание победителя турнира, претенденты перестреливаются сериями по 3 стрелы на дистанции 20 ярдов до превосходства одного из них.
8. Во время подсчета очков не разрешается касаться стрел и вытаскивать их из мишени, пока не подсчитан результат.
9. Запрещается применять бинокли и другие приборы, облегчающие установление расстояния
10. Во время регистрации участники турнира подписью заверяют удовлетворительное состояние своего здоровья, знание и соблюдение правил турнира и техники безопасности.
11. Организатор турнира оставляет за собой право вносить изменения в ход турнира по обьективным причинам (погода, соображения безопасности и т.д.).

Награждение
Обладатели первых мест в каждом
дивизионе награждаются призами

Дисциплины

1. Скоростная стрельба
Стрельба ведется по круглому щиту диаметром 90 см с расстояния 15 ярдов тремя сериями. На стрельбу дается 45 секунд, количество стрел не ограничивается. Очки даются только за попавшие в щит стрелы. До подачи сигнала начать стрельбу стрелки стоят у линии стрельбы, держа в руке лук, стрелы должны находиться в колчане на спине или поясе или в руке, держа их при луке. Стрелы, выстреленные после сигнала „стоп“, не защитываются.

2. Динамическая стрельба
Стрельба ведется по круглому щиту диаметром 90 cм тремя сериями начиная с расстояния 30 ярдов не более 1 лучника на одну мишень (в целях безопасности). До подачи сигнала начать стрельбу стрелки стоят у линии стрельбы, держа в руке лук, все стрелы должны находиться в колчане на спине или поясе или в руке, держа их при луке. Стрельба начинается по сигналу судьи. На стрельбу дается 45 секунд, количество стрел не ограничивается. После каждого выстрела лучники делают один шаг к мишени. Стрелы, выстреленные после сигнала „стоп“, не защитываются.

3. Стрельба из неудобного положения
Стрельба ведется тремя сериями по 5 стрел с трех рубежей (по одной серии с каждого рубежа) – 20, 15 и 10 ярдов по круглому щиту диаметром 90 см из-под ограничителей высоты 120, 90 и 60 см высотой.

4. Стрельба по летящим мишеням
Стрельба ведется 3 сериями по 5 стрел по мишеням в 30 cм диаметром, кидаемым перед стреляющим. Лучник стоит наизготовку со вставленной в тетиву стрелой и подает команду кидающему, который стоит сбоку от стреляющего примерно в 5 метрах. Зона кидания отмечена 3 линиями, параллельными направлению кидания: на первой стоит стреляющий, вторая – на расстоянии 3 м от него, а третья – примерно в 5 метрах. В случае отскока стрелы по направлению к стреляющему из детских луков (или близких к ним по силе натяжения), такая стрела засчитывается как попадание в мишень (исключение введено, так как часто детские луки бывают слабее и не придают стреле необходимой скорости, нужной для вонзания в более твердую или амортизирующую мишень). Исходя из соображений безопасности применяются карбоновые стрелы с FLU-FLU оперением, предоставленные организатором турнира.
Оценка попаданий:
Мишень – 2 очка
Рикошет – 1 очко

В финал выходят 3 лучших стрелка в каждом из дивизионов.

Финал

Секретная дисциплина.

Организатор – Александр Редько,
REAG „Senzeme”
SK ‘’Amazones”
+371 29574354
alex.redko@gmail.com
MaKo
MaKo
Male Dzīvoju : Rīga
Klubs : Nava :)
Šauju ar : nūju
Postu skaits : 89
http://www.mako.lv

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Trešdiena 06 Augusts 2014, 23:17
Iespējams, ka piedalos. Ja nediskvalificēs - manu vēsturisko bultu kaula astītes ir diskutablas. Bet kaula.
Aleksandr, pie šiem drakoniskajiem noteikumiem, cik dalībnieku pieteikušies?
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Ceturtdiena 07 Augusts 2014, 13:38
Šita publika ir vel mežonigak, neka mežoni - iepriekšpieteikšana tados sacensibas parsvara nenotiek, tomer kadi 8 cilveki jau pieteicas, un uz vietas gan vel kadi šaveji bus atrodami Smile
Normunds F
Normunds F
Male Dzīvoju : Ādažiem
Klubs : Stiegra
Šauju ar : Falco Spirit 35lbs, Grozer TRH Biocomposit laminated hunnish bow 40lbs
Postu skaits : 4

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Ceturtdiena 14 Augusts 2014, 15:43
Aleksandr, vai Tev no šī pasākuma arī kādas bildītes būs pieejamas?
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Ceturtdiena 14 Augusts 2014, 17:26
Sakot no 8:58 - loka šaušanas turnirs.

Jančuks
Jančuks
Male Dzīvoju : Rīga
Klubs : Amazones
Postu skaits : 330

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

on Ceturtdiena 14 Augusts 2014, 21:37
Liels paldies, Aleksandr, loka šaušanas turnīrs ļoti patika!!! Un visi Zemgaļu svētki kopumā arī.
Sponsored content

Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014 Empty Re: Viduslaiku loka šaušanas turnīrs Tervetē 10.08.2014

Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā