Latvijas loka šāvēju forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

on Sestdiena 23 Marts 2019, 18:16
Turnīra Statūti


1.Mērķis un uzdevumi.

Turpināt vēsturisko lokšaušanas sacensību praksi Latvijā, saglabāt un popularizēt vēsturiskās lokšaušanas disciplīnas, veicināt interesi par lokšaušanu, viduslaiku militārās mākslas vēsturi un loka izmantošanas vēsturi; noskaidrot spēcīgākos lokšāvējus attiecīgo loku klasēs, jauki pavadīt laiku draudzīgā kompānijā.


2. Vieta un laiks.

08.06.2018., SK Odisejs vasaras treniņbāze (Ventspils, Kuldīgas iela 237).


3. Dalībnieki.

Pasākums ir publisks un tajā atļauts piedalīties visiem šaut gribētājiem, kuri atbilst šo Statūtu prasībām. Dalība turnīrā ir bezmaksas.


4. Reģistrēšanās.

No statūtu publicēšanas brīža līdz 01.06.2019. ieskaitot, pieteikumi tiek nosūtīti uz e-pastu holmogor@inbox.lv (vārds, uzvārds, klubs, loka klase)


5.Loka klases.

5.1.Vēsturiskais loks.

Bez plauktiņa bultām, ar neprofilēto rokturi, ir atļautas arī moderno materiālu sastāvdaļas

a) Dažādu periodu īsie loki, angļu garie loki (English Longbow – Selfbow, kā arī līmētie loki)
b) Dažādi aziātu kompozīta loki (HB pēc IFAA).
c) Plakanie, viengabala koka loki (Selfbow – Flatbow)

Bultas - koka bultas ar dabiskām spalvām, ar vēsturiskiem un sporta (Field-Point) uzgaļiem, ar koka astītēm (Self-nock). Šāvējs, kas izmanto vēsturiskus uzgaļus, iegūst +10 punktus pie kvalifikācijas rezultātiem.

5.2. Tradicionālais loks.

Viengabala loks, ar plauktiņu bultām un profilēto rokturi

a) Modernie garie loki (Longbow - American flatbow, LB pēc IFAA)
b) Modernie laminētie rekursīvie loki (Bowhunter Recurve, BHR pēc IFAA, bet ar koka bultām)

Bultas - koka bultas ar dabiskām spalvām, ar sporta uzgaļiem (Field-Point) un plastikāta astītēm.


6. Dreskods.

Vēsturiskais tērps ir obligāts katram turnīra dalībniekam, kostīma autentiskuma prasības ir minimālas (tā dēvētā “desmit soļu prasība”).


7. Vispārējie turnīra noteikumi.

Piedalīties turnīrā var visi, kuri piekrīt Statūtiem, tajos ir noteikti šādi ierobežojumi:

7.1. Turnīra disciplīnās ir tiesības piedalīties katram, kurš iepazinis un piekrīt turnīra noteikumiem.
7.2. Turnīra disciplīnās var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir izgājuši inventāra tehnisko kontroli.
7.3. Uz loka, stiegras un bultām ir aizliegtas jebkādas atzīmes, kuras varētu izmantot kā līdzekli tēmēšanas atvieglošanai. Atļauts feisvolkings, stringvolkings, dažāds stiegras satveršanas veids, kā arī atļauta šaušanas gredzena lietošana.
7.4. Dalība turnīrā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē ir aizliegta. Noteikumu, disciplīnas un kārtības pārkāpējs ar galvenā Tiesneša lēmumu var tikts izraidīts no turnīra.
7.5. Ja šāvējs nejauši izšauj bultu, šāvienu drīkst atkārtot, ja viņš var bultu aizsniegt ar savu loku, stāvot uz šaušanas līnijas. Tāda bulta netiek skaitīta kā izšauta.
7.6. Mērķis ir apaļš vairogs 90 cm diametrā, iezīmētais mērķa centrs – 20 cm (ja vien konkrētās disciplīnas aprakstā nav norādīts citādi).
7.7. Punktu skaitīšana: mērķa centrs – 2 punkti, mērķis – 1 punkts (ja vien konkrētās disciplīnas aprakstā nav norādīts citādi). Ja bulta pieskaras lielākai mērķa trāpījuma zonai (gabarīta trāpījums), tad punkti tiek skaitīti uz lielāko pusi. Rikošeti no zemes neskaitās trāpījumi. Rikošeti no mērķa neskaitās trāpījumi (ja vien konkrētās disciplīnas aprakstā nav norādīts citādi), izņemot frontāli atlekušās bultas, kuras drīkst pāršaut.
7.8. Strīds punktu skaitīšanas jautājumā tiek risināts ar trīs turnīra Tiesneša norīkoto arbitru balsojuma vairākumu.
7.9. Punktu skaitīšanas laikā nav atļauts pieskarties bultām un vilkt tās ārā no mērķa, līdz punktu skaitīšana netiek pabeigta.
7.10. Aizliegts lietot binokļus un citas ierīces, ar kuru palīdzību ir vieglāk noteikt attālumu.
7.11. Dalībnieki tehniskās komisijas apskates laikā ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli un turnīra noteikumu un drošības tehnikas zināšanu un ievērošanu. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku veselības pasliktināšanos turnīra laikā.
7.12. Turnīra galvenais Tiesnesis patur tiesības objektīvu iemeslu dēļ (laika apstākļi, drošības apsvērumi utt.) ieviest izmaiņas turnīra gaitā.


8. Vadība.

Turnīru organizē SK Odisejs (Ventspils) sadarbībā ar SK AiM Archery (Rīga), tehniskās komisijas vadītājs un galvenais Tiesnesis - Andrejs Kuļevecs.


9. Turnīra programma:

10:00 – Reģistrācija, iesildīšanās, tehniskā komisija.
11:00 – Lokšaušanas turnīra sākums


10. Turnīra disciplīnas

10.1. Turpmāk minēto trīspadsmit šaušanas disciplīnu skaits un kārtība tiek noteikta loterijas veidā, tieši turnīra atklāšanas brīdī.

10.2. Kvalifikācija

10.2.1.Klasiskā.

Šaušana notiek no 30 metru attāluma pa 80 cm vairogu, kura centra diametrs ir 20 cm, 3 sērijas pa 5 bultām. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

10.2.2. Šūpoles.

Šaušanas distance – 15 m. Jāšauj pa 80 cm vairogu, kura centra diametrs ir 20 cm, stāvot uz dēļa, kas pārlikts guļošam baļķim, un noturot uz tā līdzsvaru. Šaušanas laikā dēlis nedrīkst pieskarties zemei. Pozīcijas: ar seju pret mērķi, ar sānu pret mērķi, ar muguru pret mērķi. No katras pozīcijas šauj 5 bultas. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts

10.2.3. Ātršaušana.

Šauj trīs sērijas no 15 m attāluma pa apaļu vairogu 90 cm diametrā. Šaušanai tiek dotas 30 sekundes, bultu skaits nav ierobežots. Līdz šaušanas sākuma skaņas signālam šāvēji stāv pie šaušanas līnijas, rokās turot loku. Bultām jāatrodas bultu makā uz muguras, pie jostas vai rokā, turot tās pie loka. Pēc “stop” signāla izšautās bultas netiek ieskaitītas. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

10.2.4. Šaušana no pozīcijas zem latiņas.

Šaušana notiek pa 80 cm diametra vairogu ar 20 cm centra diametru, trīs sērijās pa piecām bultām, katrai sērijai no sava attāluma. Attālumi - 8 m, 13 m un 18 m. Jāšauj no pozīcijas zem latiņas, kura uzstādīta apm. 85cm augstumā. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

10.2.5. Balons.

Šaušana notiek pa pāriem, 15 m attālumā no balona, kas piestiprināts pie vairoga. Šaušana sākas pēc tiesneša komandas, pirms sākas šaušana, šāvēja loks un bultas ir noliktas uz šaušanas līnijas. Šāvējs, kurš pirmais trāpa balonam, saņem 5 punktus.

10.2.6. Svārsts.

Jāšauj no 18 m attālumā pa svārstu, kura diametrs ir apmēram 40 cm, ar centru, kura diametrs ir aptuveni 10 cm. Bultu skaits disciplīnā ir 6, trāpījums svārsta centrā - 5 punkti, svārstā - 3 punkti.

10.2.7. Šāvējs – tēmētājs.

Lokšāvējs ar aizsietām acīm šauj ar tēmētāja palīdzību, kurš verbāli koriģē šāviena virzienu. Jāšauj pa vairogu ar diametru 80 cm no 10 m attāluma. 2 sērijas pa 5 bultām, trāpījums vairogā – 6 punkti. Otrajā sērijā šāvējs un tēmētājs mainās vietām.

10.2.8. Lapsa.

Šaušana notiek pa papīra lapsas mērķi ar trīs trāpījuma zonām (2, 4 un 6 punkti), 5 bultas no 15 m attāluma.

10.2.9. Šaušana ar atkāpšanos

Jāšauj pa 3D kuilīti līdz pirmajam trāpījumam no sešām pozīcijām: pirmā – 5 m no mērķa, nākošās piecas – trīs soļus tālāk par iepriekšējo. Vingrinājumā šaušanai izmanto 6 bultas. Punkti katrai pozīcijai – 1 pirmajai, 2 otrajai, 3 trešajai utt. Netrāpīšanas gadījumā šāvējs turpina šaušanu no tās pašas pozīcijas līdz trāpijumam.

10.2.10. Vārnas

Šaušana notiek pa papīra mērķiem - vārnām (4 vai 6 uz vairoga) no 10 m attāluma. 6 bultas, 5 punkti par vienu trāpījumu. Šāvējs pirms katra šāviena paziņo mērķi.

10.2.11. Šaušana pa „žagaru”.

Šaušanas distance – 18 m, tiek šauts pa koka līsti 5 cm platumā un 2 m augstumā, kura vertikāli iestiprināta zemē (mērķa „seja” – 5 cm). Šauj 3 sērijas pa 5 bultām. Līstē iedūrusies bulta - 2 punkti, ja bulta pieskaras „žagaram” un/vai atsitas pret to (rikošets), tiek ieskaitīts viens punkts.

10.2.12. Dinamiskā šaušana.

Šauj pa apaļu vairogu ar diametru 90 cm ar centru 20cm diametrā, trīs sērijas, sākot no 30 m, ne vairāk par vienu šāvēju uz vienu mērķi (drošības nolūkos). Šaušana sākas pēc tiesneša signāla. Līdz šaušanas sākuma signālam šāvēji stāv pie šaušanas līnijas, turot rokā loku, visām bultām jāatrodas bultu makā uz muguras, pie jostas vai rokā, turot tās pie loka. Šaušanas laiks – 30 sekundes, bultu skaits neierobežots. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts. Pēc katra šāviena šāvēji pārvietojas par vienu soli uz priekšu. Bultas, kuras tiks izšautas pēc signāla „stop” netiks ieskaitītas.

10.2.13. Šaušana pa lidojošiem mērķiem

Šauj trīs sērijas pa 5 bultām, pa mērķiem 30 cm diametrā, kurus met gaisā šāvējam priekšā, trāpijums – 2 punkti, rikošets – 1 punkts. Šāvējs stāv gatavībā ar uzliktu bultu un dod signālu mest mērķi, mērķis tiek izmests apmēram 5 m attālumā (sāniski) no šāvēja. Mešanas zona apzīmēta ar 3 līnijām, paralēli mērķa kustības virzienam: uz pirmās atrodas šāvējs, otrā – 3 m attālumā no viņa, trešā – aptuveni 5m attālumā no šāvēja. Ja bulta atlec no mērķa šāvēja virzienā, šaujot ar bērnu vai sieviešu loku (vai ar loku, kas ir tuvu tiem pēc atvilciena spēka), tāda bulta tiek ieskaitīta (izņēmums tika ievests, jo bieži bērnu un sieviešu loki ir pārāk vāji un nevar izšaut bultu ar pietiekošu ātrumu, ar ko bulta varētu iedurties cietākā (vai ar lielāku amortizāciju) mērķī)). Drošības apsvērumu dēļ tiek pielietotas karbona bultas ar Flu-flu spārniem, ar kurām šāvējus nodrošina turnīra organizators.


10.3. Fināls

Finālā šauj trīs dalībnieki no katras loka klases ar lielāko punktu skaitu.

Aukliņas

Trīs sērijas pa 3 bultām brīvi izvēlētā punktā uz vairoga, kurš atrodas 18 m attālumā. Šāvējiem tiek izsniegtas vienāda garuma auklas. Pēc sērijas bultas vairogā tiek apņemtas ar auklu pa perimetru (cieši pie vairoga), izlietotā auklas daļa tiek nogriezta, atlikušo daļu jāizmanto nākamajās sērijās. Uzvar šāvējs, kuram atlikusi garākā aukla.


11. Apbalvošana.

Pirmās vietas ieguvēji katrā loka klasē tiek apbalvoti ar piemiņas balvām.


12. Pasākuma organizatori brīdina - publiskajā telpā būs pieejami pasākuma rezultāti ar dalībnieka vārdu un uzvārdu.
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Re: Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

on Sestdiena 23 Marts 2019, 18:17
Tournament Regula.


1. Aims & Objectives.

To continue historical archery competition practice in Latvia, to promote interest in medieval archery, to improve and measure archery skills, to identify the strongest archers in their bows divisions, to have a nice time in a friendly company.


2. Time & place.

08.06.2018, SC Odisejs summer archery camp (Ventspils, Kuldīgas 237).


3. Participants.

The event is open and allows participating of all those who wishing to shoot, according to this Regula. Participation in the Tournament is free of charge.


4.Registration.

Registration is preliminary, from the date of the publication of the Regula. Registration letter should be sent before 00:00, 02.06.2019 to holmogor@inbox.lv(name, surname, club, bow division).


5. Bow divisions.

5.1. Historical bows.

Bows without sighting window and pistol shaped grip section with modern materials used in construction are permitted:

a) Short bows of different historical period, English longbows of different period (laminated or selfbows);
b) Various composite Asiatic bows (HB by IFAA definition);
c) One-piece flatbows.

Arrows: wooden, with natural feathers and with historical as well as with field points. Plastic nocks are not permitted, selfnocks only. An archer using historical arrow points gets a bonus of +10 points to the qualification result.

5.2. Traditional bows.

Bows with sighting window and pistol shaped grip section:

a) Modern longbows (longbow, American flatbow – LB by IFAA definition);
b) Modern laminated recurve bows (static/active recurve, BHR by IFAA definition);

Arrows: wooden, with natural feathers and with field points. Plastic nocks are permitted.

5.3. Archer should carry a number of arrows which is has to be enough to execute any exercise.


6. Dress code.

The presence of a historical costume is mandatory for each participant of the tournament. Costume’s authenticity requirements are minimal („ten steps rule”).


7. General Rules of Archery Tournament.

Everybody who complies with the following Regula and restrictions can participate in Tournament:

7.1. Anyone who acknowledges and complies with Regula of Tournament can take part in it;

7.2. Anyone who passed the technical commission of Tournament can take part in it;

7.3. Any marks on the bow, string and arrows which may serve as aiming point are forbidden. It is allowed to use face-walking, string-walking, different finger positions on a string and use of a thumb ring as well;

7.4. It is prohibited to participate in Tournament intoxicated with any sort of alcohol, drugs, medicine or other similar substances. Those who do not comply with Regula of Tournament might be expelled by the Judge of Tournament;

7.5. If archer accidentally misfires, the loose of the same arrow again is allowed if he can reach arrow with his bow from shooting line;

7.6. Target is a round butt with 80 cm in diameter, center – 20 cm diameter (unless otherwise specified in the description of a particular discipline);

7.7. Points are counted in the following way: 2 points for scoring in 20 cm center and 1 point for scoring at target butt (unless otherwise specified in the description of a particular discipline).Where a line separates one scoring zone from another on the target face, the line is in the higher scoring area. Skids or glances off the ground into the target shall not be counted. Ricochets from the target are not counted as hits, except for the frontal ones, which are allowed to be reshoot again.

7.8. Majority of three arbiters delegated by Judge of Tournament shall decide in any case of dispute regarding the scoring;

7.9. It is forbidden to touch or remove arrows from target, until result is not counted;

7.10. It is forbidden to use binoculars or any similar equipment, which allows determination of distance;

7.11. During the technical check of the equipment, each participant affirms by his/her signature the acknowledgement and compliance with the Regula of Tournament, as well as their satisfactory health conditions. Organizers are not responsible for any damages that participants or their equipment may incur during the Tournament;

7.12. Tournament Judge reserves the right to introduce changes during the Tournamnet due to objective reasons (including but not limited with weather conditions, safety concerns etc.).


8. Organizers.

The event is organized by SC Odisejs in collaboration with SC AiM Archery. Technical Commission director and Judge of Tournament is Andrey Kulevec.


9. Program of the Tournament.

10:00 – registration, technical commission, warm-up
11:00 – beginning of the Tournament


10. Tournament Disciplines.

10.1. The number and order of thirteen shooting disciplines listed below is determined by the lottery right at the opening of the Tournament.

10.2. Qualification.

10.2.1. Classical

3 ends of 5 arrows to be shot, each from a distance of 30 meters at 80 cm shield with a center of 20 cm in diameter. A hit in the center - 2 points, a shield - 1 point.

10.2.2. Swing

Shooting distance is 15 m, diameter of target is 80 cm and diameter of target’s center is 20 cm. During the shooting an archer stands on the plank put on the top of a lying balk, trying to maintain his/her balance and shoot at one time. Plank mustn’t touch the ground at the moment when arrow is released. Shooting positions: sideways to the target; backwards to the target (Parthian shoot); facing to the target (position of plank is changed). 5 arrows must be released from each position. 2 points are given for scoring in the center, 1 point – elsewhere in target.

10.2.3. Speedshot

Shooting distance is 15 m, diameter of target is 80 cm and diameter of target’s center is 20 cm. 3 ends to be shot. 30 seconds are given for shooting; the number of arrows is not limited. The archers must stand near shooting line until the signal to start is given, with bow in hand and arrows in quiver or in bow hand. 2 points are given for scoring in the center, 1 point – elsewhere in target. Arrows released after time limit do not count.

10.2.4. Shooting from under the plank.

3 ends of 5 arrows to be shot, diameter of target is 80 cm and diameter of target’s center is 20 cm, each end from its own distance, from the distances of 8 m, 13 m and 18 m. Shooting is conducted from under the plank, set at a height of about 85 cm. 2 points are given for scoring in the center, 1 point – elsewhere in target.

10.2.5. The Baloon

Shooting in pairs from a distance of 15 m at a balloon mounted on a shield. The signal to start shooting is given by The Judge; before the shooting starts, the bow and arrow of the archer lie at the shooting line. The archer who first hit the baloon gets 5 points.

10.2.6. The Pendulum

Shooting is conducted at a pendulum of about 40 cm in diameter, with a center of about 10 cm in diameter, installed at a distance of 18 m. The number of arrows in the discipline is 6, the hit to the center is 5 points, the hit to the pendulum is 3 points.

10.2.7. Archer – Corrector

Shooting is conducted at a shield of 80 cm in diameter from a distance of 10 m. The archer is blindfolded and shoots with the help of a corrector, who is verbally correcting the direction of the shot. 2 ends of 5 arrows to be shot, hit to the shield is counted as 6 points. In the second end the archer and the corrector switch places.

10.2.8. The Fox

Shooting is conducted at a paper fox target with three penetration zones (2, 4 and 6 points), 5 arrows from a distance of 15 m to be shot.

10.2.9. Walk-back

Shooting is conducted at a 3D hog until the first hit with 6 arrows from six lines: the first line - 5 meters, the next five - three steps further than the previous one. Points for each hit - 1 for the first line, 2 for the second, 3 for the third, etc. In case of a miss, the archer continues shooting from the same line until the hit.

10.2.10. The Crows

Shooting is conducted at a paper crow targets (4 or 6) from a distance of 10 m. 6 arrows, 5 points per hit. The archer announces a target before each shot.

10.2.11. Wand shooting.

From 18m distance arrows to be released at 2m long, 5 cm wide (the „face” of a target) and 2 cm deep wooden wand, which is stacked vertically in the ground. 3 ends of 5 arrows in each to be shot. Direct hit – 2 points. When arrow touches wand or sticks it is considered as a hit and 1 point is earned.

10.2.12. Dynamic Shooting

3 ends to be shot, a target is 80 cm in diameter and the target’s center is 20 cm in diameter. Due to security reasons no more than one archers can shoot at one target at the same time. Shooting starts from 30m distance after judge’s signal. Time for one end is 30 seconds, amount of arrows is unlimited. After each shot archers must make one step towards the target. 2 points are given for scoring in the center, 1 point – elsewhere in target.

10.2.13. Shooting at aerial targets.

Shooting is conducted at targets 30 cm in diameter, thrown in front of the shooter. 3 series of 5 arrows, hitting the target - 2 points, ricochet – 1 point. The archer stands at the ready with a nocked arrow and gives a command to the launcher, who stands at about 5 meters aside from the archer. Throwing zone is marked with three parallel lines to throwing direction. The archer stands on the first line, next line is 3 m from him and the third – 5 m from him. Hits are counted when arrow stacks into the target. Ricocheted arrows are counted as hits as well (this exception is introduced because ladies bows are usually of lesser poundage and do not provide necessary energy to stack into harder or energy absorbing target). Due to safety reasons it is recommended to use Flu-Flu arrows.


10.3. Finale

Three participants from every bow division who scored the biggest points are allowed to shoot in the final.

Cords

3 ends of 3 arrows at an arbitrary point of the shield from a distance of 18m.
Archers are given with the cords of the same length. After shooting of an end, the arrows are encircled with a cord around the perimeter (close to the target), the used part of the cord is cut off, and the remaining part of the cord is used in the next ends. The archer with the maximum length of the remaining cord wins the Tournament.


11. Awarding.

The winners in every bow division will be awarded with prizes


12. The organizers warn: the information about Tournament results with the participants’ names will be available at public space.


Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Re: Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

on Sestdiena 23 Marts 2019, 18:18
Статуты турнира


1. Цель турнира.

Продолжать практику Турниров по исторической стрельбе из лука в Латвии, сохранять исторические дисциплины стрельбы из лука и ознакомить с ними общественность; поощрять интерес к стрельбе из лука, истории средневекового военного искусства и к истории применения лука; выявить сильнейших лучников в своих дивизионах; приятно провести время в дружественной компании.


2. Место и время.

08.06.2018, летняя тренировочная база СК Одиссей (Вентспилс, ул. Кулдигас 237).


3. Участники.

Турнир является открытым мероприятием и в нем разрешено участвовать всем желающим, отвечающим требованиям данных Статутов. Участие в турнире является бесплатным.


4. Регистрация.

Предварительная, с момента публикации Статутов до 01.06.2019 включительно, заявки отсылаются на holmogor@inbox.lv.(имя, фамилия, клуб, класс лука).


5. Дивизионы.

5.1. Исторический лук.

Без окна для стрелы и без профилированной рукоятки. В конструкции допустимы современные материалы.

a) Короткие луки разных периодов, английские длинные луки (English Longbow – как Selfbow, так и клеенные);
b) Разные азиатские композитные луки;
c) Плоские цельнодеревянные (Selfbow – Flatbow);

Стрелы - деревянные с натуральным оперением, с современными (Field-point) и историческими наконечниками, с деревянными хвостовиками (self-nock). Стрелок, использующий исторические наконечники, получает бонус +10 очков к результату квалификации.

5.2. Традиционный лук.

Неразборные луки с окном для стрелы и профилированной рукояткой:
a) Современные длинные луки (Longbow - American flatbow, LB по классификации IFAA);
b) Современные ламинированные рекурвы с активными и статичными концами (Аctive/Static Recurve, BHR по классификации IFAA, но с деревянными стрелами);

Стрелы - деревянные с натуральным оперением, с современными (Field-point) наконечниками и пластиковыми хвостовиками.

5.3 Стрелок должен иметь с собой количество стрел, необходимое для выполнения любой дисциплины Турнира.

6. Дресс-код.

Наличие исторического костюма обязательно для каждого участника Турнира, требования к аутентичности костюма минимальные (т.н. «требование десяти шагов»).


7. ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТУРНИРА

Участвовать в Турнире могут все согласные со Статутами, которыми установлены следующие ограничения:

7.1. В дисциплинах турнира может участвовать каждый ознакомившийся с данными Статутами и согласный с ними
7.2. В дисциплинах турнира могут участвовать только те участники, которые прошли технический контроль инвентаря.
7.3. Воспрещаются любые отметки на луке, тетиве и стрелах, которые возможно использовать как облегчающие прицеливание средства. Разрешено менять приложение руки на тетиве (string walking) и у лица (anchor point), различные способы захвата тетивы, использование кольца для стрельбы из лука.
7.4. Участие в турнире под воздействием алкоголя и наркотических средств запрещено. Нарушители Статутов, дисциплины и порядка решением главного Судьи могут быть удалены с турнира
7.5. Если стрелок случайно выстрелит стрелу, выстрел разрешается повторить, если он может ее достать своим луком, стоя на линии стрельбы. Такая стрела не считается выстреленной.
7.6. Мишень – круглый щит диаметром 90 см с центром диаметром 20 см (если в описании конкретной дисциплины не указано иначе)
7.7. Подсчет пунктов: центр мишени – 2 очка, мишень – 1 очко (если в описании конкретной дисциплины не указано иначе). При подсчете пунктов, если стрела касается большей зоны поражения мишени (габаритное попадание), то очки засчитываются в большую сторону. Рикошеты от земли не засчитываются как попадания. Рикошеты от мишени не засчитываются как попадания (если в описании конкретной дисциплины не указано иначе), за исключением фронтальных, которые разрешено перестреливать.
7.8. Спор по поводу подсчета очков решается большинством трех арбитров, назначаемых главным Судьей турнира.
7.9. Во время подсчета очков не разрешается касаться стрел и вытаскивать их из мишени, пока не подсчитан результат.
7.10. Запрещается применять бинокли и приборы, облегчающие установление расстояния.
7.11. В ходе прохождения технического контроля инвентаря участники подписью подтверждают факт ознакомления и согласия с данными Статутами, а также удовлетворительного состояния здоровья. За ухудшение здоровья участников во время турнира организаторы ответственности не несут.
7.12. Главный Судья турнира оставляет за собой право по объективным причинам (погодные условия, соображения безопасности и т.п.) вводить изменения в ход турнира.

8. Организация.

Организаторы турнира – СК Одиссей (Вентспилс), СК AiM Archery (Рига), инспектор тех. комиссии и главный Судья турнира – Андрей Кулевец.

9. Программа турнира.

10:00 – регистрация, техническая комиссия, пристрелка.
11:00 – начало турнира


10. Дисциплины турнира.

10.1. Количество и порядок стреляемых дисциплин из нижеперечисленных тринадцати определяется с помощью лотереи непосредственно на открытии турнира.

10.2. Квалификация.

10.2.1. Классическая.

Стрельба ведется с дистанции 30 метров по щиту величиной 80 см с диаметром центра 20 см, 3 серии по 5 стрел. Попадание в центр – 2 очка, в щит – 1 очко.

10.2.2. Качели.

Стрельба ведется с расстояния 15 м по щиту диаметром 80 cм с диаметром центра 20 cм, стоя на доске, перекинутой через лежащее бревно. Доска в момент выстрела не должна касаться земли. 3 серии (лицом к мишени, боком к мишени, спиной к мишени) по 5 стрел. Попадание в центр – 2 очка, в щит – 1 очко.

10.2.3. Скоростная стрельба.

Стрельба ведется с расстояния 15 м по щиту диаметром 80 cм с диаметром центра 20 cм тремя сериями. На стрельбу дается 30 секунд, количество стрел не ограничивается. До подачи сигнала начать стрельбу стрелки стоят у линии стрельбы, держа в руке лук, все стрелы должны быть в колчане на спине или поясе или в руке, держа их при луке. Попадание в центр – 2 очка, в щит – 1 очко. Стрелы, выстреленные после сигнала „стоп“, не защитываются.

10.2.4. Стрельба из-под планки.

Стрельба ведется по щиту диаметром 80 cм с диаметром центра 20 cм, 3 серии по 5 стрел, каждая серия со своей дистанции, с дистанций 8 м, 13 м и 18 м. Стрельба ведется из под планки, установленной на высоте около 85 см. Попадание в центр – 2 очка, в щит – 1 очко.

10.2.5. Шарик.

Стрельба ведется парами с расстояния 15 м по воздушному шарику, закрепленному на щите. Стрельба начинается по команде судьи, перед началом стрельбы лук и стрелы стрелка лежат на рубеже стрельбы. Стрелок, первым попавший в шарик, получает 5 очков.

10.2.6. Маятник.

Стрельба ведется по маятнику диаметром около 40 см с центром диаметром около 10 см установленному на расстоянии 18 м. Количество стрел в дисциплине – 6 штук, попадание в центр – 5 очков, в маятник – 3 очка.

10.2.7. Стрелок – наводчик.

Стрельба ведется по щиту диаметром 80 cм с дистанции 10 м. стрелком с завязанными глазами при помощи наводчика, словесно корректирующего направление выстрела. 2 серии по 5 стрел, попадание в щит оценивается в 6 очков. Во второй серии стрелок и наводчик меняются местами.

10.2.8. Лиса.

Стрельба ведется по бумажной мишени-лисе с тремя зонами поражения (2, 4 и 6 очков), 5 стрел с дистанции 15 м.

10.2.9. Стрельба с отходом.

Стрельба ведется по 3Д кабанчику до первого попадения с шести рубежей: первый рубеж – 5 метров, следующие пять – на три шага дальше предыдущего рубежа. На дисциплину отпущено 6 стрел. Очки за каждое попадение – 1 для первого рубежа, 2 для второго, 3 для третьего и т.д. В случае промаха стрелок продолжает стрельбу с того же рубежа до попадения.

10.2.10. Вороны.

Стрельба ведется по бумажным мишеням-воронам (4 или 6 на щите) с дистанции 10 м. 6 стрел, 5 очков за попадание. Перед каждым выстрелом стрелок объявляет мишень.

10.2.11. Стрельба по пруту.

Стрельба ведется с 18 м по установленой вертикально деревянной планке высотой 2 м, шириной в 5 см, толщиной в 2 см („лицо“ мишени – 5 cм). 3 серии по 5 стрел. Попадание в планку - 2 очка, касание стрелой „прута“ и/или очевидный рикошет - 1 очко.

10.2.12. Динамическая стрельба.

Стрельба ведется по щиту диаметром 80 cм с диаметром центра 20 cм тремя сериями начиная с расстояния 30 м, не более одного лучника на одну мишень (в целях безопасности). Стрельба начинается по сигналу судьи. До подачи сигнала начать стрельбу стрелки стоят у линии стрельбы, держа в руке лук, все стрелы должны быть в колчане на спине или поясе или в руке, держа их при луке. На стрельбу дается 30 секунд, количество стрел не ограничивается. После каждого выстрела лучники делают один шаг к мишени. Попадание в центр – 2 очка, в щит – 1 очко. Стрелы, выстреленные после сигнала „стоп“, не защитываются.

10.2.13. Стрельба по кидаемым мишеням.

Стрельба ведется по мишеням в 30 cм диаметром, кидаемым перед стреляющим. 3 серии по 5 стрел, попадание в мишень – 2 очка, рикошет – 1. Лучник стоит наизготовку со вставленной в тетиву стрелой и подает команду кидающему, который стоит сбоку стреляющего примерно в 5 метрах. Зона кидания отмечена тремя линиями, параллельными направлению кидания: на первой стоит стреляющий, вторая – на расстоянии 3 м от него, а третья – примерно в 5 метрах. Попадание засчитается, если стрела вонзается в мишень. В случае отскока стрелы по направлению к стреляющему( фронтального рикошета) такая стрела защитывается как попадание (исключение введено по той причине, что часто женские и детские луки бывают слабее и не придают стреле необходимой скорости, нужной для вонзания в более твердую или амортизирующую мишень). Стрелы с флу-флу оперением обеспечиваются организатором.

10.3. Финал.

В финале стреляют три участника от каждого класса лука, набравшие наибольшее количество очков.

Стрельба на кучность -"шнурочки".

3 серии по 3 стрелы в произвольную точку щита с дистанции 18 метров.
Стрелкам выдают по одинаковой длинны шнурку. После отстрела серии стрелы обводятся шнурком по периметру (вплотную к мишени), использованная часть шнурка отрезается, оставшаяся часть шнурка используется в следующих сериях. Побеждает лучник с максимальной длинной оставшегося шнурка.


11. Награждение.

Обладатели первых мест в каждом дивизионе награждаются призами.


12. Организаторы турнира предупреждают – результаты турнира с именами и фамилиями участников будут доступны в публичном пространстве.


Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Re: Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

on Trešdiena 12 Jūnijs 2019, 17:48
Uzvaretaji:

HW - Kintija Laima Trinkūna/ Valda Trinkūna
HM - Andrejs Kulevecs
HW - Ilze Gromule
HM - Andris Melecis

Eduards Lapsiņš
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6887
http://www.archery.lv

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Re: Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

on Trešdiena 12 Jūnijs 2019, 19:22
Aleksandrs Redjko rakstīja:Uzvaretaji:

HW - Kintija Laima Trinkūna/ Valda Trinkūna
HM - Andrejs Kulevecs
HW - Ilze Gromule
HM - Andris Melecis


Urra!!! cheers Malači!!! yahoo

_________________
Tikko audzēknis kļūst "gudrāks" par savu treneri - nav vairs vērts priekš viņa tērēt savu laiku!!!
Nekas labs, diemžēl, tur vienalga nesanāks!...
hvz
Sponsored content

Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019) Empty Re: Vēsturiskais turnīrs Ventspilī (08.06.2019)

Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā