Latvijas loka šāvēju forums
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Go down
Māris Usiks
Māris Usiks
Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Kuršu bultas
Šauju ar : Odze (Гюрза), ...
Postu skaits : 3

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Trešdiena 01 Maijs 2019, 23:46
Loku šāvējiem, kas vēlas piedalīties, vēlams līdz 20.05.2019 (lai zinātu aptuveno apmeklētāju skaitu un varētu pasūtīt pusdienas, kā arī iespējas pasūtīt telts vietu nakšņošanai-ja nepieciešama pie reģistrācijas lūdzu minēt) pieteikties pa e-mail : pasti@inbox.lv ar nosaukumu "Seeburg 2019", kā arī var pieteikties izmantojot facebook ar ziņojuma palīdzību!!! Piesakoties, lūgums paziņot vārdu uzvārdu, kluba nosaukumu un ar kādu loku šaus. Pasākuma laiks vēl tiks precizēts tuvākā laikā. Protams iespējams arī vēlāk pieteikties. Dalībniekiem garantētas pusdienas no organizatoru puses (vēlams savi koka trauki, jo vēsturisks pasākums) un vakara pasēdēšana pie ugunskura.

                                                                                                                  Vēsturiskā turnīra statūti.

1. Mērķis un uzdevumi.

Turpināt vēsturisko loka šaušanas sacensību praksi Latvijā, saglabāt un popularizēt vēsturiskās loka šaušanas disciplīnas, veicināt interesi par loka šaušanas vēsturi un loka izmantošanas vēsturi un jauki pavadīt laiku.

2. Vieta un laiks.

25.05.2019. , Grobiņā, pļaviņa pie Skābaržkalna.

3. Dalībnieki.

Pasākums ir atklāts un tajā atļauts piedalīties visiem šaut gribētājiem, kuri atbilst zemākesošiem nosacījumiem. Dalība turnīrā ir bezmaksas.

                4. Loku veidi.

Galvenā uzmanība tiek vērsta uz vēsturisko loku šāvējiem.

4.1.Vēsturiskie loki

Bez plauktiņa bultām,  ir atļautas arī moderno materiālu sastāvdaļas

a) Dažādu periodu īsie loki, angļu garie loki (EnglishLongbow – Selfbow, kā arī līmētie loki)
b) Dažādi aziātu kompozīta loki (HB pēc IFAA, ir atļautas arī moderno materiālu sastāvdaļas).
c) Plakanie, viengabala koka loki (Selfbow – Flatbow)

Bultas - koka bultas ar dabiskām spalvām, ar vēsturiskiem vai sporta uzgaļiem, ar koka astītēm.Šāvējs, kas izmanto vēsturiskos uzgaļus, iegūst +10 punktus pie kopējiem rezultātiem.

4.2. Tradicionālie loki.

Viengabala loks, ar plauktiņu bultām un profilēto rokturi

a) Modernie garie loki (Longbow - American flatbow, LB pēc IFAA)
b) Modernie laminētie rekursīvie loki (Bowhunter Recurve, BHR pēc IFAA)

Bultas - koka bultas ar dabiskām spalvām, ar sporta uzgaļiem, koka vai plastikāta astītēm.

4.3. Pārējie loki


Ir aicināti arī citu loku veidu šāvēji (olimpiskie, blocinieki...) un izmēģināt vēsturisko loku šaušanas disciplīnas, bet ievērojot dreskoda prasības!!!

Nepieciešams ņemt līdzi tik daudz bultu, lai varētu izpildīt uzstādīto disciplīnu prasības.

5. Dreskods.

Vēsturiskais tērps ir obligāts katram turnīra dalībniekam, kostīma autentiskuma prasības ir minimālas (tā dēvētā “desmit soļu prasība”).

6. Vispārīgie turnīra noteikumi.

Piedalīties turnīrā var visi, kuri piekrīt šiem noteikumiem, ar kuriem ir noteikti šādi ierobežojumi:
6.1. Turnīra disciplīnās ir tiesības piedalīties katram, kurš iepazinis un piekrīt turnīra noteikumiem.
6.2. Turnīra disciplīnās var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir izgājuši inventāra tehnisko kontroli.
6.3. Uz loka, stiegras un bultām ir aizliegtas jebkādas atzīmes, kuras varētu izmantot kā līdzekli, lai atvieglotu tēmēšanu.  Atļauts feisvolkings, stringvolkings, dažāds stiegras satveršanas veids, kā arī atļauta šaušanas gredzena lietošana.
6.4. Dalība turnīrā alkohola vai narkotisko vielu ietekmē ir aizliegta. Noteikumu, disciplīnas un kārtības pārkāpējs ar organizatora lēmumu var tikts izraidīts no turnīra.
6.5. Ja šāvējs nejauši izšauj bultu, šāvienu drīkst atkārtot, ja viņš var to aizsniegt ar savu loku, stāvot uz šaušanas līnijas. Tāda bulta netiek skaitīta kā izšauta.
6.6. Mērķis ir apaļš vairogs 90 cm diametrā, iezīmētais mērķa centrs – 20 cm (izņemot disciplīnas, kur ir sava specifika).
6.7. Punktu skaitīšana: parastās disciplīnās mērķa centrs – 2 punkti, mērķis – 1 punkts, bet sekot disciplīnu specifikām. Ja bulta pieskaras mērķa centram (gabarīta trāpījums), tad punkti tiek skaitīti uz lielāko pusi. Rikošeti neskaitās trāpījumi, izņemot frontāli atlekušās bultas, kuras drīkst pāršaut.
6.8. Strīds punktu skaitīšanas jautājumā tiek risināts ar trīs turnīra tiesneša norīkoto arbitru balsojuma vairākumu.
6.9.Punktu skaitīšanas laikā nav atļauts pieskarties bultām un vilkt tās ārā no mērķa, līdz punktu skaitīšana netiek pabeigta.
6.10. Aizliegts lietot binokļus un citas ierīces, ar kuru palīdzību ir vieglāk noteikt attālumu.
6.11. Dalībnieki tehniskās komisijas laikā ar parakstu apstiprina savu apmierinošo veselības stāvokli un turnīra noteikumu un drošības tehnikas zināšanu un ievērošanu. Organizatori nav atbildīgi par dalībnieku veselības pasliktināšanos turnīra laikā.
6.12. Turnīra organizators patur tiesības objektīvu iemeslu dēļ (laika apstākļi, drošības apsvērumi utt.) ieviest izmaiņas turnīra gaitā.

7. Vadība.

Turnīru organizē „Kuršu bultas” pēc noteikumiem, kuri ir pietuvināti pie Vēsturiskās Loku šaušanas Sistēmas noteikumiem. Tehniskās komisijas vadītājs un galvenais tiesnesis Māris Usiks, palīgs un papildus tiesnesis Imants Trinkūns.

8.Pasākuma programma:

Turnīra sākuma laiks vēl tiek saskaņots ar “SEEBURG 2019” organizatoriem. Stundu pirms sākuma būs reģistrācija un tehniskā komisija.

9.Turnīra disciplīnu saraksts (maksimālais skaits, ja atļauj laiks). Turnīra sākumā būs tās disciplīnas, kuras Latvijā vēl nav izmēģinātas, šāda veida pasākumos! Un noslēdzošā būs disciplīna, kas pēc nosaukuma jau izsaka visu „Drosmīgo šāviens”.

9.1. Ātršaušana.

Šauj trīs sērijas no 20 metriem pa apaļu vairogu 90 cm diametrā, kura centra diametrs ir 20 cm. Šaušanai tiek dotas 30 sekundes, bultu skaits nav ierobežots. Punktus piešķir tikai par vairogā trāpītām bultām. Līdz šaušanas sākuma skaņas signālam šāvēji atrodas pie šaušanas līnijas, rokās turot loku. Bultām jāatrodas bultu makā, aiz jostas vai rokā, turot tās pie loka. Izšautas bultas pēc „stop” signāla netiek ieskaitītas. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

9.2. Šaušana no neērta stāvokļa.

Šaušanas distance – 15 metri pa apaļu vairogu 90 cm diametrā, kura centra diametrs ir 20 cm, stāvot uz dēļa, kas pārlikts guļošam baļķim, un noturot līdzsvaru. Attālums starp pēdām – ne mazāks kā 50 cm (simetriski pret dēļa centru). Šaušanas laikā dēlis nedrīkst pieskarties zemei. Pozīcijas: ar seju pret mērķi, ar sānu pret mērķi, ar muguru pret mērķi. No katras pozīcijas šauj 5 bultas.Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

9.3. Dinamiskā šaušana

Šauj pa apaļu vairogu ar diametru 90 cm, kura centra diametrs ir 20 cm, trīs sērijas sākot no 20 metriem ne vairāk par vienu šāvēju uz vienu mērķi (drošības nolūkos). Līdz šaušanas sākuma signālam šāvēji stāv pie šaušanas līnijas, turot rokā loku, visām bultām jāatrodas bultu makā, pie jostas vai rokā, turot tās pie loka. Šaušana sākas pēc tiesneša signāla. Šaušanas laiks – 30 sekundes, bultu skaits neierobežots. Pēc katra šāviena šāvēji pārvietojas par vienu soli uz priekšu. Bultas, kuras tiks izšautas pēc signāla „stop” netiks ieskaitītas.Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

9.4. Šaušana pa „žagaru” (WandShooting)

Šaušanas distance – 18 m, tiek šauts pa koka līsti 5 cm platumā un 2 m augstumā, kura vertikāli iestiprināta zemē (mērķa „seja” – 5 cm). Šauj 3 sērijas pa 5 bultām. Līstē iedūrusies bulta - 2 punkti, ja bulta pieskaras „žagaram” un/vai atsitas pret to (rikošets), tiek ieskaitīts viens punkts.. Mērķa aizskaršana ar bultas spalvām netiek ieskaitīta kā rezultatīvs šāviens.

9.5. Ķīnas padebeši.

Šaušanas distance – 30 m, tiek šauts pa 1 m augstu trīsstūri, kas atrodas uz zemes. Šauj 3 sērijas pa 3 bultām. Trīsstūris sadalīts 10 nogriežņos, pieaugošā punktu secībā, jo tuvāk spicei jo vairāk punkti. Mērķa aizskaršana ar bultas spalvām un atlecošas bultas no zemes ieduroties mērķī netiek ieskaitīta kā rezultatīvs šāviens.

9.6. 5 Ūdens baloni.

Šaušanas distance – 10 metri, uz mērķa piekarināti 5 baloni, tiek šauts pa konkrēti izvēlēto balonu. Šauj ar  5 bultām. Punktu skaitīšana, pirms šāviena jāpasaka pa kuru balonu tiks šauts. Trāpījums 3 punkti, trāpīts blakus esošam balonam -1 punkts.

9.7. Drosmīgo šāviens.

Šaušanas distance – 20 metri, tiek šauts pa mērķi, kurš aizklāts ar dzelzs plāksni, kurā tikai centrs(diametrā 20 cm)atvērts. Šauj ar 3 bultām. Katrs trāpījums 10 punkti.

9.8. Turku brīnums

Šaušanas distance – 20 metri, tiek šauts pa Turku mērķi, kurā ir dažāda izmēra trāpījumu vietas, kuri atšķiras pēc izmēriem un punktu vērtības. Šauj ar 3 bultām.

9.9. Klasika.

Šauj trīs sērijas pa 5 bultām no 30 metriem pa apaļu vairogu 90 cm diametrā, kura centra diametrs ir 20 cm. Trāpījums centrā - 2 punkti, vairogā - 1 punkts.

9.10. Balss tumsā.

Lokšāvējs ar aizsietām acīm šauj pēc palīga korekcijām, kurš verbāli koriģē šāviena virzienu. Jāšauj pa vairogu ar diametru 90 cm, kura centra diametrs ir 20 cm no 10 m attāluma. Šauj 2 sērijas pa 5 bultām, kur otrajā sērijā komandas dalībnieki mainās vietām. Trāpījums vairogā – 6 punkti. Abu sēriju iegūtie kopējie punkti tiek skaitīti katram komandas dalībnieka rezultātā.

10. Apbalvošana.

Vēsturiskā loka pirmās vietas ieguvējs tiek apbalvoti ar piemiņas balvu un diplomu. Pārējie loku šāvēji saņems diplomus. Vienādu rezultātu gadījumos (cīņā par godalgām) organizē papildus šaušanu – pretendenti šauj pa 3 bultām no 20 m attāluma.

• Papildinformācija.

Pasākuma organizatori brīdina - publiskajā telpā būs pieejami pasākuma rezultāti ar dalībnieka vārdu, uzvārdu un iespējams ar citu organizatoram iesniegto informāciju.


Pēdējo reizi labojis Māris Usiks Ceturtdiena 09 Maijs 2019, 01:33; labots 4 reizes
Māris Usiks
Māris Usiks
Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Kuršu bultas
Šauju ar : Odze (Гюрза), ...
Postu skaits : 3

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Piektdiena 03 Maijs 2019, 17:58
Tā kā šāda veida pasākumu mūsu mazais kopējo interešu pulciņš organizē pirmo reizi un pateicoties modrai domu biedru acij ir veiktas nelielas korekcijas un precizējumi ....
Eduards Lapsiņš
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6857
http://www.archery.lv

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Piektdiena 03 Maijs 2019, 19:16
Māris Usiks rakstīja:Tā kā šāda veida pasākumu mūsu mazais kopējo interešu pulciņš organizē pirmo reizi un  pateicoties modrai domu biedru acij ir veiktas nelielas korekcijas un precizējumi ....

Kur ir modrās acs masons precizējumi un korekcijas?... q Parasti izmaiņas iezīmē ar sarkanu... Twisted Evil

_________________
Tikko audzēknis kļūst "gudrāks" par savu treneri - nav vairs vērts priekš viņa tērēt savu laiku!!!
Nekas labs, diemžēl, tur vienalga nesanāks!...
hvz
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Piektdiena 03 Maijs 2019, 22:29
Eduards Lapsiņš rakstīja:
Māris Usiks rakstīja:Tā kā šāda veida pasākumu mūsu mazais kopējo interešu pulciņš organizē pirmo reizi un  pateicoties modrai domu biedru acij ir veiktas nelielas korekcijas un precizējumi ....

Kur ir modrās acs masons  precizējumi un korekcijas?... q Parasti izmaiņas iezīmē ar sarkanu... Twisted Evil

В этот раз - подчеркнуты черным. Парень первый раз положение выкладывает,  не цепляйтесь к мелочам, пожалуйста, Эдуард Арнисович.


Pēdējo reizi labojis Aleksandrs Redjko Sestdiena 04 Maijs 2019, 02:54; labots 1 reizi (Reason for editing : correcting to more polite version)
Eduards Lapsiņš
Eduards Lapsiņš
Moderators
Male Dzīvoju : Babītes pagasta
Klubs : Amazones
Šauju ar : Visu, kas šauj!
Postu skaits : 6857
http://www.archery.lv

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Svētdena 05 Maijs 2019, 13:44
Sākusies kāda epidēmija!?... cold Visur meklēt zemtekstus, piesiešanos vārdiem!!! Mad Es reāli apsveru domu piedalīties, bet vēlreiz lasīt Nolikumu un meklēt kas ir mainījies... Sorry!!!... hvz

_________________
Tikko audzēknis kļūst "gudrāks" par savu treneri - nav vairs vērts priekš viņa tērēt savu laiku!!!
Nekas labs, diemžēl, tur vienalga nesanāks!...
hvz
Aleksandrs Redjko
Aleksandrs Redjko
Male Dzīvoju : Riga
Klubs : AiM Archery
Šauju ar : lokiem
Postu skaits : 363
http://www.abht.lv/?lang=ru

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Svētdena 05 Maijs 2019, 17:15
Экая же Вы, однако, принцесса, Эдуард Арнисович! Laughing
Māris Usiks
Māris Usiks
Male Dzīvoju : Liepāja
Klubs : Kuršu bultas
Šauju ar : Odze (Гюрза), ...
Postu skaits : 3

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

on Trešdiena 15 Maijs 2019, 21:25
Organizatori piešķīruši laiku :
11:00-16:00 Vēsturiskais loku šaušanas turnīrs “Seeburg 2019” Ālandes upes pussalā pie Skābaržkalna.
Sponsored content

Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019) Empty Re: Seeburg 2019, Vēsturiskais lokšaušanas turnīrs Grobiņā (25.05.2019)

Atpakaļ uz augšu
Permissions in this forum:
Jūs nevarat atbildēt tematos šajā forumā